Giáo trình mạng viễn thông PDF

Download giáo trình mạng viễn thông PDF ✓Giáo trình Hệ thống viễn thông PDF ✓Tài liệu về mạng viễn thông ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình mạng viễn thông


Tải giáo trình tổ chức mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình tổ chức mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông
Tác giả
 • KS. Phạm Thị Nguyệt 
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội 
Tóm tắt

Giáo trình tổ chức mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp ở Hà Nội. Giáo trình biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, nội dung lý thuyết gắn với những vấn đề thực tế đang xảy ra đối với mạng viễn thông Việt Nam (VNPT, SPT, ETC, Viettel,...), giáo trình thực tiễn cao. 

Mục lục

Phần 1: Tổ chức mạng viễn thông 

 • Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông
 • Chương 2: Các kế hoạch cơ bản xây dựng mạng viễn thông
 • Chương 3: Các mạng cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Chương 4: Công trình ngoại vi
 • Chương 5: Các công nghệ viễn thông mới 

Phần 2: Dịch vụ viễn thông

 • Chương 6:  Các dịch vụ thoại
 • Chương 7: Các dịch vụ phi thoại
 • Chương 8: Các dịch vụ Internet

 

Tải giáo trình tổ chức mạng viễn thông PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Tải giáo trình tổ chức mạng viễn thông PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình tổ chức mạng viễn thông
Tác giả
Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Giáo trình tổ chức mạng viễn thông nội dung gồm có 7 chương, trình bày tổng quan về mạng viễn thông, mạng lưới truyền thông công cộng, kế hoạch xây dựng mạng viễn thông, quy hoạch mạng viễn thông,... đây là tài liệu giảng dạy, học tập dành cho sinh viên đại học, cao đẳng.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông 
 • Chương 2: Mạng lưới truyền thông công cộng 
 • Chương 3: Các kế hoạch cơ bản xây dựng mạng viễn thông 
 • Chương 4: Quy hoạch mạng viễn thông
 • Chương 5: Quản lý mạng viễn thông
 • Chương 6: Mạng đa dịch vụ tích hợp số ISDN 
 • Chương 7: Mạng thế hệ mới NGN 

 

Trên đây là giáo trình mạng viễn thông PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Viễn Thông. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Viễn Thông, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình mạng viễn thông PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook