Bài giảng anten và truyền sóng PPT, PDF

Download Bài giảng anten và truyền sóng ✓ Bài giảng môn truyền sóng và anten đầy đủ, chi tiết ✓ Full Bài giảng anten và truyền sóng - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ✓ File PPT, PDF ✓ Tải online link Google Drive bài giảng miễn phí tại ViecLamVui

Bài giảng anten và truyền sóng - ViecLamVui

Tải Bài giảng môn truyền sóng và anten - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

XEM TRƯỚC BÀI GIẢNG

TẢI FULL BÀI GIẢNG

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG MÔN TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN
Tác giả GV. Phạm Thị Thuý Hiền
Tóm tắt Bài giảng trình bày các khái niệm, các biểu thức của quá trình truyền lan sóng vô tuyến, nghiên cứu sự truyền lan của sóng cực ngắn trong môi trường thực. Bài giảng đồng thời giới thiệu lý thuyết chung về anten, các anten nguyên tố, nghiên cứu hoạt động của chấn tử đối xứng, các loại anten trong thông tin vô tuyến. Bài giảng là tài liệu học tập và tham khảo cần thiết cho sinh viên khi học môn Truyền sóng và anten.
Mục lục
  • Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng
  • Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn
  • Chương 3: Kênh truyền sóng vô tuyến
  • Chương 4: Lý thuyết chung về anten
  • Chương 5: Chấn tử đối xứng
  • Chương 6: Anten trong thông tin vô tuyến

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn học Anten và truyền sóng:

Download Bài giảng anten và truyền sóng ✓ Bài giảng môn truyền sóng và anten đầy đủ, chi tiết ✓ Full Bài giảng anten và truyền sóng - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ✓ File PPT, PDF ✓ Tải online link Google Drive bài giảng miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là full bài giảng truyền sóng và anten PTIT file PPT, PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangAntenVaTruyenSong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Viễn Thông. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Viễn Thông , Tài liệu , Bài giảng trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay