Logo

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế

Lượt xem: 95
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế là gì

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế hay mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế là thủ tục quan trọng nhằm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành Quốc tế.

mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - ViecLamVui

>> Xem thêm các mẫu giấy phép kinh doanh khác ngay tại: Mẫu giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế dùng làm gì

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế dùng cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch đang có nhu cầu phát triển kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế.

Sau đây là mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word ✓ Tải miễn phí mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế

➽➽➽  Download Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế hay mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế gồm các thông tin sau:

 • Góc trái tên doanh nghiệp viết đậm, in hoa
 • Góc phải Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa, canh giữa: "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH (1)"
 • Kính gửi: (2)
 • Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):
  • Tên giao dịch:
  • Tên viết tắt:
  • Địa chỉ trụ sở chính:
  • Điện thoại - Fax:
  • Website - Email:
 • Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Giới tính:
  • Chức danh: 
  • Sinh ngày - Dân tộc - Quốc tịch:
  • Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số - Cấp ngày - Nơi cấp: 
  • Email - Điện thoại:
  • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
  • Chỗ ở hiện tại:
 • Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):
 • Tên, địa chỉ văn phòng (nếu có):
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số - Cấp ngày - Nơi cấp:
 • Tài khoản ký quỹ số - Tại ngân hàng:
 • Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị (2) cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (1) cho doanh nghiệp.
 • Lời cam kết
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế hoặc nội địa;

(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế cho một doanh nghiệp du lịch nhất định ✓ Mẫu đơn xin cấp giấy phép lữ hành Quốc tế ✓ Tải miễn phí mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui