Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke

Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke là gì

Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke là giấy phép dùng cấp cho doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

mẫu giấy phép kinh doanh karaoke - ViecLamVui

>> Xem thêm các mẫu giấy phép kinh doanh khác ngay tại: Mẫu giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke dùng làm gì

Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke do cơ quan có thẩm quyền dùng cấp cho tổ chức hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Karaoke theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đây là mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí Mẫu giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke tại ViecLamVui, tiện dùng ngay


Tải Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke

➽➽➽ Download Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke

Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẶC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN CẤP"
 • Căn cứ: (2);
 • Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;
 • Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số ........ ngày... tháng... năm…….. của (3);
 • Theo đề nghị của (4)
 • QUYẾT ĐỊNH (viết đậm, in hoa, canh giữa)
 • Điều 1: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường
  • Cho phép: (3)
  • Địa chỉ trụ sở chính tại: 
  • Điện thoại: 
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số - Nơi cấp - Cấp ngày:
  • Mã số:
  • Được phép kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ:
  • Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có):
  • Điện thoại - Fax:
  • Thông tin vị trí, kích thước, diện tích mỗi phòng:
 • Điều 2: Hiệu lực của giấy phép
 • Điều 3: Trách nhiệm thực hiện
  • (3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../20../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan./.
 • Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Ghi chú: 

 • (1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
 • (2) Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh
 • (3) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
 • (4) Tên cơ quan, đơn vị trình.
 • (5) Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép.

Trên đây là Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauGiayPhepKinhDoanhKaraoke #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Pháp lý, Mẫu Văn Bản, Mẫu Đơn, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook