Logo

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình file Word

Lượt xem: 252
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình là gì?

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình hay Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là mẫu văn bản được ban hành kèm theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh cấp cho cá nhân, hộ gia đình làm đơn xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình.

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình - ViecLamVui

>> Xem thêm các mẫu giấy phép kinh doanh khác ngay tại: Mẫu giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình dùng làm gì?

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình được cấp cho cá nhân, hộ gia đình để xác nhận tư cách chủ thể kinh doanh và quyền kinh doanh trong một hoặc một số ngành nghề nhất định. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ được cấp cho cá nhân, hộ gia đình khi đã thực hiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Sau đây là mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình mới nhất ✓ Giấy phép kinh doanh hộ gia đình mẫu chuẩn theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP ✓ MS Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Tham khảo và download mẫu miễn phí link Google Drive

Tải Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình file Word

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình có những thông tin gì?

Nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các thông tin sau đây:

 • Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Mã số giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Ngày cấp lần đầu và ngày cấp mới (nếu có);
 • Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa);
 • Địa chỉ kinh doanh cùng với các thông tin liên hệ khác gồm số điện thoại, fax, email, website;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa);
 • Các thông tin trên giấy tờ chứng thực cá nhân của đại diện hộ kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có);
 • Đại diện cơ quan cấp giấy phép kinh doanh hộ gia đình ký tên và đóng dấu.
Tải Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình .DOC ✓ Giấy phép kinh doanh hộ gia đình mẫu chuẩn theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP ✓ Mẫu giấy phép kinh doanh hộ cá thể ✓Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất ✓ MS Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Tham khảo và download mẫu miễn phí link Google Drive

Trên đây là mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình, file Word dựng sẵn nội dung chuẩn tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauGiayPhepKinhDoanhHoGiaDinh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui