Logo

Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ

Lượt xem: 184
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ là gì

Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ hay mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ là văn bản mang tính pháp lý do cá nhân lập ra gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ - ViecLamVui

>> Xem thêm các mẫu giấy phép kinh doanh khác ngay tại: Mẫu giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ dùng làm gì

Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ dùng khi cá nhân/hộ gia đình đang mở hướng kinh doanh về dịch vụ cầm đồ muốn đề nghị cơ quan cấp giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. 

Thủ tục đăng ký kinh doanh cầm đồ đối với hộ kinh doanh phải có giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo phụ lục III-1 ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau đây là mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word ✓ Tải miễn phí mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cầm đồ tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ

➽➽➽ Download Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ

Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ bao gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Địa điểm, thời gian viết in nghiêng, canh trái
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH"
 • Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch
 • Thông tin chủ hộ kinh doanh:
  • Họ tên: (Ghi bằng chữ in hoa) - Giới tính:
  • Ngày tháng năm sinh - Dân tộc - Quốc tịch:
  • Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: (ví dụ: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, loại khác,...)
  • Số giấy tờ pháp ký của cá nhân - Ngày cấp - Nơi cấp - Ngày hết hạn (nếu có):
  • Địa chỉ thường trú:
  • Địa chỉ liên lạc:
  • Điện thoại - Email:

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

 • Tê hộ kinh doanh: (Ghi bằng chữ in hoa)
 • Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:
 • Ngành nghề kinh doanh: (1)
 • Vốn kinh doanh:
 • Số lượng lao động:
 • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: (cá nhân hay các thành viên hộ gia đình)
 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:
 • Lời cam kết
 • Chủ hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên

(1):

 • Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
 • Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; 
 • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.
Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ✓ Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh cầm đồ ✓ Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ ✓ Tải miễn phí mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ file Word, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#MauGiayPhepKinhDoanhCamDo #ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui