Logo

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập

Lượt xem: 133
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập hay giấy xác nhận thu nhập, giấy xác nhận lương là mẫu đơn do cá nhân người xin xác nhận thu nhập soạn thảo và gửi đến đơn vị/cơ quan/tổ chức trả lương cho mình (nơi cá nhân đó làm việc, công tác) để xin xác nhận thu nhập.

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dùng để làm gì?

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập cá nhân được sử dụng vào nhiều mục đích như để vay vốn ngân hàng, xin visa, mở thẻ tín dụng, quyết toán thuế thu nhập cá nhân,... Thư xác nhận thu nhập sẽ do cá nhân, doanh nghiệp tổ chức trả lương cho người lao động thực hiện và cung cấp theo quy định. 

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File PDF sử dụng ngay, file Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận thu nhập tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập file Word, PDF

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN XIN XÁC NHẬN THU NHẬP"
 • Thông tin kính gửi: công ty/đơn vị/cơ quan/tổ chức trả lương
 • Họ tên 
 • Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ):
 • Chức vụ
 • Thời hạn hợp đồng lao động
 • Mức lương hiện nay
 • Tổng thu nhập hàng tháng
 • Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!
 • Ngày tháng năm viết đơn
 • Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

>> Tải mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN XIN XÁC NHẬN THU NHẬP DƢỚI MỘT TRIỆU"
 • Thông tin kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền phù hợp với trường hợp của bạn
 • Phần kê khai thông tin của cá nhân làm đơn bao gồm: họ tên, sinh năm, cmnd/cccd, địa chỉ thường trú, hiện cư trú tại, sđt liên hệ, 
 • Trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận thu nhập dưới một triệu
 • Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này
 • Ngày tháng năm viết đơn
 • Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

>> Tải mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ THU NHẬP"
 • Thông tin kính gửi
 • Phần kê khai thông tin của cá nhân làm đơn bao gồm: họ tên, sinh năm, cmnd/cccd, địa chỉ thường trú, hiện cư trú tại, sđt liên hệ
 • Trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận không có thu nhập
 • Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.
 • Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)
Download mẫu đơn xin xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất hiện hành ✓Mẫu giấy xác nhận thu nhập file Word ✓Tải mẫu giấy xác nhận thu nhập để giảm trừ gia cảnh ✓Giấy xác nhận thu nhập tại công ty ✓Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân của UBND ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui