Logo

Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình file Word

Lượt xem: 429
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình là gì

Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình là mẫu văn bản mang tính pháp lý được sử dụng phổ biến do cá nhân viết gửi lên các cơ nhà nước có thẩm quyền nhằm xác nhận nhân khẩu và thông tin các thành viên của gia đình. 

mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình - ViecLamVui

Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình dùng làm gì

Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình được sử dụng khi cần làm các thủ tục hành chính về thế chấp sổ đỏ, xác nhận quyền thừa kế sử dụng đất,...

Sau đây là mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình dựng sẵn nội dung chuẩn Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu Mẫu đơn xin xác nhận con chưa nhập hộ khẩu Mẫu đơn xác nhận chưa nhập hộ khẩu cho con ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận nhân khẩu hộ gia đình tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình file Word

➽➽➽ Download Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình file Word

Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình gồm các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết in hoa "ĐƠN XIN XÁC NHẬN THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH"
 • Kính gửi: Ban Công An Phường (nơi đang sinh sống)
 • Thông tin người khai (Họ tên, năm sinh, dân tộc, nơi thường trú/tạm trú)
 • Nêu mục đích viết đơn gửi đến Công An Phường nhằm xác nhận nhân khẩu các thành viên
 • Lý do, đề nghị xác nhận các thành viên sau trong gia đình (nêu rõ thông tin từng thành viên bao gồm: Họ tên, sinh năm, CMND/CCCD, địa chỉ thường trú/tạm trú)
 • Mục đích làm các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Lời cam đoan
 • Ngày, tháng, năm
 • Người khai kỳ ghi rõ họ tên
 • Dòng xác nhận của Công An Phường

Tải Mẫu đơn xin xác nhận con chưa nhập hộ khẩu file Word

➽➽➽ Download Mẫu đơn xin xác nhận con chưa nhập hộ khẩu file Word

Mẫu đơn xin xác nhận con chưa nhập hộ khẩu file Word gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết in hoa "ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHƯA NHẬP HỘ KHẨU"
 • Kính gửi: Công an xã/phường/thị trấn (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)
 • Thông tin người khai đơn (Họ tên, năm sinh, CMND/CCCD - Cấp ngày - Nơi cấp, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, nghề nghiệp)
 • Có con tên là (ghi rõ họ tên, năm sinh, hiện trú tại đâu)
 • Nêu lý do làm đơn 
 • Lời cam đơn
 • Giấy tờ kèm theo xác thực
 • Lời đề nghị
 • Lời cảm ơn
 • Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn (góc trái)
 • Người làm đơn ký ghi rõ họ tên (góc phải)
Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xác nhận các thành viên trong một gia đình ✓ Mẫu đơn xác nhận chưa nhập hộ khẩu cho con ✓ Mẫu đơn xin xác nhận con chưa nhập hộ khẩu ✓ Mẫu đơn xin giấy xác nhận nhân khẩu ✓ Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu ✓ Mẫu đơn xin giấy xác nhận nhân khẩu gia đình ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận thành viên hộ gia đình tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn xác nhận nhân khẩu hộ gia đình file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui