Logo

Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số file Word

Lượt xem: 416
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số là gì

Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số là mẫu văn bản được cá nhân người dân viết gửi tới các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác nhận và cấp giấy chứng nhận dân tộc thiểu số cho cá nhân người dân đó.

mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số - ViecLamVui

Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số dùng làm gì

Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số được dùng với mục đích đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng chính sách, chế độ ưu tiên đối với các đối tượng dân tộc thiểu số.

Sau đây là mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận dân tộc thiểu số tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số file Word

➽➽➽ Download Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số file Word

Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số):

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết in hoa "ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN TỘC THIỂU SỐ"
 • Căn cứ Quyết định số……/QĐ-UBND ngày…/…/….. của Ủy ban nhân dân xã/phường về các dân tộc tại địa phương viết in nghiêng
 • Kính gửi: 
  • Ủy ban nhân dân xã/ phường (nơi đang sinh sống)
  • Cán bộ hộ tịch xã/ phường (nơi đang sinh sống)
 • Thông tin người xin xác nhận (Họ tên, năm sinh, dân tộc, tôn giáo, hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD - cấp ngày - nơi cấp, số điện thoại)
 • Nêu mục đích viết đơn
 • Lý do xin xác nhận
 • Lời cam đoan
 • Lời đề nghị
 • Lời cảm ơn
 • Xác nhận của UBND xã/ phường (nơi đang sinh sống)
 • Người làm đơn ký ghi rõ họ tên
Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xác nhận cá nhân thuộc dân tộc thiểu số để có các chính sách hỗ trợ phù hợp ✓ Mẫu đơn xin giấy chứng nhận dân tộc thiểu số ✓ Mẫu đơn xin giấy xác nhận khu vực 1 ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận dân tộc thiểu số tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn xác nhận dân tộc thiểu số file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui