Logo

Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người file Word

Lượt xem: 845
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người là gì

Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người là mẫu văn bản được một cá nhân dùng đề nghị các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và xác nhận hai năm sinh là của cùng một người. 

mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người - ViecLamVui

Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người dùng làm gì

Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người khi cá nhân đó có nhu cầu thực hiện công việc liên quan đến các hồ sơ thông tin cá nhân nhưng các giấy tờ trong hồ sơ không đồng nhất thông tin về năm sinh. Vì thế, cá nhân đó phải thực hiện làm Đơn xin xác nhận 2 năm sinh. 

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận q2 năm sinh là một người dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người file Word

 

 • Thông tin trên mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người gồm nội dung sau:
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đang sinh sống)
 • Gửi cán bộ (họ tên - chức vụ. Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền phù hợp với trường hợp của bạn như cán bộ hộ tịch,…)
  • Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;
  • Căn cứ…;
  • Căn cứ tình hình thực tế.
 • Thông tin người làm đơn (Họ và tên, sinh năm, CMND/CCCD - nơi cấp - cấp ngày)
 • Địa chỉ thường trú
 • Địa chỉ tạm trú
 • Số điện thoại liên hệ
 • Ghi rõ nội dung sự việc (Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận hai năm sinh là một người, ví dụ:
 • Năm………, tôi được gia đình làm giấy khai sinh tại…………………. vào ngày…./…./……., trong đó ghi nhận tôi sinh năm……….
 • Tuy nhiên, vào………….., trong quá trình đi thăm người thân tại……….., tôi bị thất lạc với gia đình và được một gia đình tại…………….. nhận nuôi từ ngày…/…/……. Và do khi bị thất lạc gia đình, tôi không nhớ rõ được năm sinh của bản thân. Vì vậy, gia đình nhận nuôi tôi đã lấy năm sinh là năm…….
 • Ngày…/…./……, tôi tìm lại được gia đình và nhận lại cha, mẹ ruột và sử dụng thông tin theo Giấy khai sinh do…………….. cấp ngày…/…./…..
 • Ngày…./…../……., tôi có nộp hồ sơ…….. vào công ty……….., và ngày…/…./……, công ty/… yêu cầu tôi xác nhận hai năm sinh khác nhau giữa giấy tờ…………… và giấy……….. đều là thông tin của tôi.)
 • Lời đề nghị xác nhận 2 năm sinh là một
 • (Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)
 • Lời cam đoan
 • Lời cam ơn
 • Phần xác nhận của cơ quan
 • Người làm đơn ký ghi rõ họ tên
Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xác nhận 2 năm sinh khác nhau trên một số giấy tờ là của một người ✓ Mẫu đơn xin xác nhận ngày tháng năm sinh ✓ Mẫu giấy xác nhận 2 năm sinh là một người ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận 2 năm sinh là một người tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn xác nhận 2 năm sinh là một người file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui