Logo

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh mới nhất

Lượt xem: 545
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh là gì

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh là văn bản được cá nhân soạn ra gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm yêu cầu xem xét thay đổi hoặc chỉnh sửa lại ngày tháng năm sinh cho một cá nhân nhất định.

mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh dùng làm gì

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh dùng khi làm các thủ tục pháp lý có liên quan đến giấy tờ mang thông tin cá nhân. 

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa ngày tháng năm sinh phải được thực hiện dựa trên yêu cầu phù hợp cũng như mang tính xác thực chính xác. 

Sau đây là mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin thay đổi ngày tháng năm sinh tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh mới nhất

➽➽➽ Download Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh mới nhất

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa "ĐƠN ĐỀ NGHỊ" (V/v: chỉnh lại ngày tháng sinh) viết in nghiêng
 • Viết in đậm Kính gửi: Bộ phận Hộ tịch - UBND xã/phường...
  • Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
  • Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xa, ở thôn, tổ dân phố;
  • Căn cứ Giấy chứng sinh của … số … cấp ngày … tại …………………;
  • Căn cứ Giấy khai sinh của …số… cấp ngày … tại ………………….…;
 • Thông tin người viết đơn:
  • Họ tên
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Số CMND/CCCD/Hộ chiếu - Ngày cấp - Nơi cấp
  • Địa chỉ thường trú
  • Nơi ở hiện tại
  • Số điện thoại liên hệ
 • Điều chỉnh thông tin cho (ghi rõ họ tên người cần sửa ngày tháng năm sinh)
 • Nơi đăng ký
 • Ngày, tháng, năm đăng ký
 • Họ và tên người đi khai sinh
 • Quan hệ với người được điều nghị điều chỉnh
 • Ghi rõ lý do, ví dụ:

Vào ngày …/…/………., tôi có đến Cơ quan đăng ký Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân phường ………..… để tiến hành đăng ký giấy khai sinh cho con tôi là …………….. Khi đó, tôi đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết như giấy chứng sinh của con tôi tại Bệnh viện Đa khoa………….. Vào hôm nhận giấy khai sinh cho con của tôi, do gia đình có việc bận, hai vợ chồng tôi phải rời đi luôn mà không kiểm tra kỹ lại thông tin. Về nhà mới phát hiện ra giấy khai sinh của con có một thông tin chưa chính xác (ngày tháng năm sinh của con tôi bị sai lệch so với giấy tờ đã cung cấp - Giấy chứng sinh của bệnh viện). Cụ thể là ở mục…………………………………………………Việc sai sót này sẽ làm ảnh hưởng, gây khó khăn và là một sự cản trở rất lớn đối với việc thực hiện các thủ tục với các cơ quan nhà nước cũng như các thủ tục khác của con tôi sau này.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch”

Và căn cứ vào Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014, quy định:

“1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.…”

 • Lời đề nghị
 • Lời cam kết
 • Lời cảm ơn
 • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên
Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền thay đổi lại ngày tháng năm sinh cho một cá nhân nhất định ✓ Mẫu đơn đề nghị thay đổi ngày tháng năm sinh ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin thay đổi ngày tháng năm sinh tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại ngày tháng sinh mới nhất file Word, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui