Logo

Giáo trình quyền con người PDF

Lượt xem: 341
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình quyền con người .PDF ✓ Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người full chương ✓ Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người - Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng chủ biên ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive không mất phí

Giáo trình quyền con người - ViecLamVui

Tải Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Tác giả
 • GS. TS. Nguyễn Đăng Dung
 • PGS. TS. Vũ Công Giao
 • ThS. Lã Khánh Tùng
 • PGS. TS. Tường Duy Kiên
 • PGS. TS. Chu Hồng Thanh
 • GS. TS. Phạm Hồng Thái
Năm xuất bản 2015
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Quyền con người có giá trị phổ quát và ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội nên nhu cầu kiến thức và pháp luật về quyền con người ngày càng cao đối với mọi thành viên xã hội ở mọi cấp độ. Tất cả các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân đều có nhu cầu phải được giáo dục về quyền con người.

Trước thực tế đó, môn học Lý luận và Pháp luật về quyền con người đã được đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2007. Giáo trình này được biên soạn nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập môn học này của giảng viên và sinh viên Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác trong nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người.

Bên cạnh khối lượng kiến thức trọng tâm là pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người, giáo trình còn tiếp cận một lượng kiến thức nhất định lý luận về quyền con người của nhiều khoa học (triết học, chính trị học, xã hội học, khoa học lịch sử...) nhằm cung cấp cho người học sự hiểu biết toàn diện về vấn đề rất rộng lớn và phức tạp này.

Mục lục
 • Chương I: Nhập môn Lý luận và Pháp luật về quyền con người
 • Chương II: Khái quát về quyền con người
 • Chương III: Khái quát Luật quốc tế về quyền con người
 • Chương IV: Các quyền dân sự và chính trị trong Luật quốc tế
 • Chương V: Các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá trong Luật quốc tế
 • Chương VI: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương
 • Chương VII: Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
 • Chương VIII: Lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con người
 • Chương IX: Pháp luật và cơ chế thực hiện quyền con người ở Việt Nam

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác của môn học về quyền con người:

Download Giáo trình quyền con người .PDF ✓ Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người full chương ✓ Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người - Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive không mất phí

Trên đây là full giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuyenConNguoi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui