Logo

Giáo trình luật ngân sách nhà nước PDF

Lượt xem: 624
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình luật ngân sách nhà nước .pdf ✓ Giáo trình luật ngân sách nhà nước Đại học Luật Hà Nội - HLU ✓ Tài liệu học tập luật ngân sách nhà nước PDF ✓ Tải miễn phí full giáo trình link Google Drive

Giáo trình luật ngân sách nhà nước - ViecLamVui

Tải giáo trình luật ngân sách nhà nước Đại học Luật Hà Nội - HLU

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PDF

➽➽➽ Bấm để tải: Giáo trình luật ngân sách nhà nước Đại học Luật Hà Nội

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tác giả
  • TS. Nguyễn Văn Tuyến
  • TS. Nguyễn Thị Ánh Vân
  • TS. Phạm Thị Giang Thu
  • ThS. Vũ Văn Cương
Năm xuất bản 2008 (Tái bản lần thứ tư)
Nhà xuất bản NXB Công An Nhân Dân
Tóm tắt

Ở Việt Nam, pháp luật về ngân sách nhà nước đã được tìm hiểu và khảo cứu như là một mảng quan trọng nhất trong môn học Luật Tài chính tại trường đại học Luật Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo luật khác trong cả nước. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy luật học, trường đại học Luật Hà Nội đã biên soạn giáo trình "Luật ngân sách nhà nước".

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm của các tác giả, cùng với việc khảo cứu có chọn lọc các tài liệu trong nước và nước ngoài, gắn với việc tham chiếu, so sánh các quy tắc của pháp luật thực định Việt Nam và pháp luật nước ngoài về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính công và ngân sách nhà nước.

Mục lục
  • Chương I: Nhập môn Luật ngân sách nhà nước
  • Chương II: Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
  • Chương III: Lập dự toán ngân sách nhà nước
  • Chương IV: Chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
  • Chương V: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước
  • Chương VI: Xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu luật ngân sách nhà nước khác:

Download Giáo trình luật ngân sách nhà nước .pdf ✓ Giáo trình luật ngân sách nhà nước Đại học Luật Hà Nội - HLU ✓ Tài liệu học tập luật ngân sách nhà nước PDF ✓ Tải miễn phí full giáo trình link Google Drive

Trên đây là giáo trình luật ngân sách nhà nước file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhLuatNganSachNhaNuoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui