Logo

Giáo trình luật hôn nhân và gia đình PDF

Lượt xem: 728
Ngày đăng: 16/03/2024

Download giáo trình luật hôn nhân và gia đình PDF  ✓Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Trường Đại học Luật thành Phố Hồ Chí Minh ✓ Giáo trình hôn nhân gia đình Đại học Luật Hà Nội PDF ✓Tài giáo trình luật hôn nhân và gia đình File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình luật hôn nhân và gia đình

Tải giáo trình hôn nhân gia đình Đại học Luật Hà Nội PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình luật hôn nhân và gia đình 
Tác giả
TS. Nguyễn Văn Cừ (Chủ biên)
Năm xuất bản 2009
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân 
Tóm tắt

Cuốn giáo trình hôn nhân gia đình Đại học Luật Hà Nội trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, chế độ hon nhân và gia đình Việt Nam; các cơ chế pháp lý về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng,... đưa ra các quan điểm, đánh giá việc áp dụng luật trong thực tiễn

Mục lục
  • Chương I: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
  • Chương II: Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình
  • Chương III: Sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay 
  • Chương IV: Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình 
  • Chương V: Nghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
  • Chương VI: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
  • Chương VII: Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình 
  • Chương VIII: Chấm dứt hôn nhân 
  • Chương IX: Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình 
  • Chương X: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

>> Xem thêm các tài liệu về Luật hôn nhân gia đình khác: 

Download giáo trình luật hôn nhân và gia đình PDF ✓Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Trường Đại học Luật thành Phố Hồ Chí Minh ✓ Giáo trình hôn nhân gia đình Đại học Luật Hà Nội PDF ✓Tài giáo trình luật hôn nhân và gia đình File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình luật hôn nhân và gia đình PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui