Giáo trình Luật Hiến Pháp PDF

Download giáo trình Luật Hiến Pháp PDF ✓ Giáo trình luật hiến pháp đại học Luật Hà Nội ✓Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam đại học Luật Hà Nội, đại học Luật TP HCM ✓ Giáo trình luật hiến pháp đại học quốc gia ✓Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình về luật hiến pháp link Google Drive

Giáo trình Luật hiến pháp đại học Quốc Gia Hà Nội

Tải giáo trình Luật hiến pháp đại học Quốc Gia Hà Nội

XEM TRƯỚC 10 TRANG 

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam
Tác giả Nguyễn Đăng Dung (chủ biên)
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội 
Tóm tắt

Cuốn giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam của khoa Luật trường đại học Quốc gia Hà nội là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành luật và những ngành có liên quan.  Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam này được cơ cấu lại và viết lại trên các quy định của Hiến pháp năm 1992.

Giáo trình được chia ra làm hai phần tương ứng với hai học phần hiện nay của chương trình giáo dục đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo: 

 • Phần thứ nhất - Những vấn đề chung về Hiến pháp
 • Phần thứ hai - Những chế định cơ bản của Hiến pháp. 
Mục lục


Phần thứ nhất: những vấn đề chung về luật Hiến pháp

 • Chương I: Khoa học luật hiến pháp
 • Chương II:Khái quát về Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia
 • Chương III: Ngành luật hiến pháp Việt Nam
 • Chương IV: Hiến pháp Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 
 • Chương VI. Chế độ kinh tế, Chính sách văn hóa - xã hội, đối ngoại và quốc phòng an ninh như những chế định quan trọng của hiến pháp Việt Nam
 • Chương VII: Quyền con người và Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân một chế định cơ bản của Hiến pháp Việt Nam

Phần thứ II: Những chế định cơ bản của Luật hiến pháp Việt Nam về bộ máy nhà nước

 • Chương VIII. Chế độ bầu cử
 • Chương IX: Quốc hội 
 • Chương X: Chủ tịch nước
 • Chương XI: Chính phủ
 • Chương XII: Viện kiểm sát nhân dân
 • Chương XIII: Toà án nhân dân 
 • Chương XIV. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu luật hiến pháp:

Download giáo trình Luật Hiến Pháp PDF ✓ Giáo trình luật hiến pháp đại học Luật Hà Nội ✓Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam đại học Luật Hà Nội, đại học Luật TP HCM ✓ Giáo trình luật hiến pháp đại học quốc gia ✓Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình về luật hiến pháp link Google Drive

Trên đây là giáo trình Luật Hiến Pháp PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Pháp lý , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay