Logo

Mẫu biên bản huỷ hợp đồng dùng cho nhiều trường hợp cập nhật đúng quy định pháp luật

Lượt xem: 1693
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ, đặt cọc, thuê nhà, xây dựng, mua bán đất... chính xác nhất theo quy định pháp luật ✅ Dựng sẵn nội dung chuẩn có hướng dẫn chi tiết, dễ chỉnh sửa ♦ Download miễn phí ✅ Những lưu ý khi làm biên bản huỷ hợp đồng

Biên bản huỷ hợp đồng - 1001 Mẫu văn bản ViecLamVui

Biên bản huỷ hợp đồng là gì?

Biên bản huỷ hợp đồng là văn bản ghi nhận hai bên cùng thoả thuận chấm dứt việc thực hiện một giao dịch đã được ký kết hợp đồng trước đó. Biên bản huỷ hợp đồng thường được sử dụng để huỷ hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ, đặt cọc, thuê nhà, xây dựng, mua bán đất... giữa các bên là tổ chức, công ty, doanh nghiệp hoặc giữa cá nhân với tổ chức đã giao kết hợp đồng. Biên bản huỷ hợp đồng cần được ký giữa hai bên dưới sự xác nhận của công chứng viên nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra và bảo vệ quyền lợi của mỗi bên trước pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, việc hủy bỏ hợp đồng có thể thực hiện với sự thoả thuận và thống nhất giữa hai bên hoặc được thực hiện khi:

  • Một trong hai bên vi phạm hợp đồng và đây chính là điều kiện đã được nêu ra khi các bên ký thỏa thuận hợp đồng trước đó.
  • Một trong hai bên không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến bên còn lại không đạt được mục đích ban đầu như hai bên đã ký kết hợp đồng. 

Download mẫu biên bản huỷ hợp đồng file Word chuẩn nhất

Để thực hiện biên bản huỷ hợp đồng, các bên có thể nhờ các chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm làm việc tại các phòng công chứng hoặc được các công ty luật tuyển dụng để tư vấn và chuẩn bị được một biên bản đảm bảo tính pháp lý. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo mẫu dưới đây từ thư viện 1001 Mẫu Văn Bản của ViecLamVui - website tuyển dụng trực tuyến với ngành nghề đa dạng, đủ mọi trình độ, phù hợp với mọi đối tượng.

Nội dung mẫu được soạn thảo đúng quy định pháp luật, có hướng dẫn chi tiết phù hợp với nhiều trường hợp huỷ hợp đồng khác nhau. Bạn có thể tải miễn phí mẫu với file Word, điều chỉnh lại thông tin phù hợp là tiện sử dụng ngay cho công việc.

 

Những lưu ý khi làm biên bản huỷ hợp đồng

Các thông tin không thể thiếu trong biên bản huỷ hợp đồng: Để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên, biên bản huỷ hợp đồng cần trình bày rõ ràng những thông tin không thể thiếu bao gồm: Thông tin chi tiết của hai bên tham gia thỏa thuận hủy hợp đồng; thông tin về số hợp đồng, ngày ký kết hợp đồng, nơi ký kết hợp đồng trước đó; nội dung thoả thuận huỷ hợp đồng; cam đoan của các bên khi thực hiện hủy hợp đồng.

Sự chứng thực của công chứng viên: Ký kết biên bản huỷ hợp đồng phải đúng theo quy định của pháp luật, không trốn tránh bất cứ nghĩa vị nào về tài sản, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên. Vì vậy, việc ký kết này cần có sự chứng thực của công chứng viên để đảm bảo tính pháp lý, tránh các tranh chấp phát sinh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên trước pháp luật.

Thẩm quyền ký kết biên bản huỷ hợp đồng: Hợp đồng chính và Biên bản huỷ hợp đồng nên được ký bởi cùng một người có đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm hoặc được sự uỷ quyền từ hội đồng quản trị để thực hiện các công việc ký kết. Trường hợp các bên có sự thay đổi về cơ cấu quản lý thì cần có văn bản thông báo rõ ràng cho các bên liên quan. Đồng thời, thẩm quyền ký kết biên bản huỷ hợp đồng trong trường hợp này sẽ là người được bổ nhiệm giữ chức vụ của người đã thực hiện việc ký kết lúc trước.

Ghi rõ thời gian hiệu lực của biên bản huỷ hợp đồng: Khi một hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng đó không còn hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết biên bản hủy hợp đồng. Chính vì vậy, trong biên bản huỷ hợp đồng phải ghi rõ thời gian có giá trị hiệu lực để các bên được đảm bảo về quyền lợi cũng như thực hiện đúng trách nhiệm phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị thiệt hại... khi hợp đồng bị huỷ.

Mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ, đặt cọc, thuê nhà, xây dựng, mua bán đất... chính xác nhất theo quy định pháp luật ✅ Dựng sẵn nội dung chuẩn có hướng dẫn chi tiết, dễ chỉnh sửa ♦ Download miễn phí ✅ Những lưu ý khi làm biên bản huỷ hợp đồng

#Bien_Ban_Huy_Hop_Dong #Mau_Bien_Ban_Huy_Hop_Dong #1001MauVanBanViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui