Logo

Bài giảng lý luận hành chính nhà nước

Lượt xem: 188
Ngày đăng: 14/03/2024

Download bài giảng lý luận hành chính nhà nước ✓ Slide bài giảng môn lý luận hành chính nhà nước ✓ Slide lý luận hành chính nhà nước ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng về lý luận hành chính nhà nước Google Drive.

bài giảng lý luận hành chính nhà nước - ViecLamVui

Bài giảng lý luận hành chính nhà nước

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Bài giảng lý luận hành chính nhà nước

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tóm tắt

File bài giảng môn học lý luận hành chính nhà nước được trình bày dưới dạng Powerpoint, các kiến thức được đúc kết từ giáo trình lý luận hành chính nhà nước cô đọng qua các slide hết sức ngắn gọn và dễ hiểu. Bài giảng được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên thuộc các khối ngành Luật, Hành chính và các cán bộ học nâng cao chuyên môn. 

Mục lục
  • Chương 1: Khái quát chung về hành chính nhà nước
  • Chương 2: Các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước
  • Chương 3: Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước
  • Chương 4: Chức năng, hình thức và phương pháp hoạt động của hành chính nhà nước
  • Chương 5: Quyết định hành chính nhà nước
  • Chương 6: Kiểm soát đối với hành chính nhà nước 
  • Chương 7: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước

➽➽➽ Xem thêm tài liệu khác môn Lý luận hành chính nhà nước:

Download bài giảng lý luận hành chính nhà nước ✓ Slide bài giảng môn lý luận hành chính nhà nước ✓ Slide lý luận hành chính nhà nước ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng về lý luận hành chính nhà nước Google Drive.

Trên đây là Bài giảng lý luận hành chính nhà nước PPT, PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangLyLuanHanhChinhNhaNuoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui