Logo

Bài giảng luật tố tụng hành chính

Lượt xem: 406
Ngày đăng: 16/03/2024

Download bài giảng luật tố tụng hành chính ✓Full bộ bài giảng luật tố tụng hành chính ✓Bài giảng môn luật tố tụng hành chính ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng luật tố tụng hành chính

Tải bài giảng luật tố tụng hành chính

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng luật tố tụng hành chính
Tác giả Giảng Viên : Lê Việt Sơn - Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt

Bài giảng luật tố tụng hành chính do giảng viên Lê Việt Sơn biên soạn với nội dung trình bày khái quát về ngành luật tố tụng hành chính, thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân, cơ quan tiến hành tố tụng - người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính, chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, xét xử phúc thẩm vụ án hành chính, thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính

Mục lục

Bài 1: Khái quát về ngành luật tố tụng hành chính

 • I –Tài phán hành chính, vụ án hành chính, tố tụng hành chính
 • II – Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh ngành luật tố
 • tụng hành chính
 • III -  Quá trình hình thành và phát triển của ngành luật tố tụng hành chính
 • IV - Các nguyên tắc của ngành luật TTHC

Bài 2: Thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân

 • I – Thẩm quyền xét xử hành chính của TAND :
 • II – Các loại việc thuộc thẩm quyền xét xử hành chính của TAND:
 • III – Thẩm quyền theo cấp Tòa án :

Bài 3: Cơ quan tiến hành tố tụng - người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

 • I - Cơ quan tiến hành tố tụng :
 • II – Người tiến hành tố tụng :
 • III – Những trường hợp từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố
 • tụng
 • IV  – Người tham gia tố tụng hành chính

Bài 4: Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính

 • I- Khởi kiện vụ án hành chính
 • II – Thụ lý vụ án hành chính

Bài 5: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

 • I- Khái niệm, thời hạn, nhiệm vụ và ý nghĩa chuẩn bị xét xử sơ
 • thẩm
 • II- Những công việc của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử :
 • III – Những quyết định của Tòa án được ban hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

Bài 6: Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

 • I- Khái niệm, nhiệm vụ xét xử sơ thẩm
 • II – Những quy định chung trong quy định xét xử sơ thẩm
 • III- Phiên tòa sơ thẩm

Bài 7: Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

 • I – Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
 • II – Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
 • III – Những quy định chung về thủ tục xét xử phúc thẩm
 • IV. Phiên tòa phúc thẩm (Điều 233 LTTHC)

Bài 8: Thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính

➽➽➽ Xem thêm tài liệu khác của môn luật tố tụng hành chính:

Download bài giảng luật tố tụng hành chính ✓Full bộ bài giảng luật tố tụng hành chính ✓Bài giảng môn luật tố tụng hành chính ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng luật tố tụng hành chính ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui