Giáo trình hệ thống nông nghiệp PDF

Download giáo trình hệ thống nông nghiệp PDF ✓Giáo trình môn hệ thống nông nghiệp ✓Tài liệu hệ thống nông nghiệp ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Giáo trình hệ thống nông nghiệp PDF


Tải giáo trình hệ thống nông nghiệp PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình hệ thống nông nghiệp
Tác giả Nguyễn Viết Tuân 
Nhà Xuất Bản Đại Học Nông Lâm Huế
Năm Xuất Bản 2007
Tóm tắt

Giáo trình hệ thống nông nghiệp trường đại Đại Học Nông Lâm Huế gồm có 8 chương với nội dung trình bày lý thuyết hệ thống trong phát triển và hệ thống nông nghiệp, vai trò nông nghiệp và các loại hệ thống nông nghiệp, tổng quan nghiên cứu - phát triển hệ thống nông nghiệp, lựa chọn khu vực và điểm nghiên cứu hệ thống nông nghiệp, phân tích mô tả hệ thống nông nghiệp,...

Mục lục

Chương 1: Lý thuyết hệ thống trong phát triển và hệ thống nông nghiệp

 • Khái quát lý thuyết thuyết hệ thống
 • Khái niệm về hệ thống canh tác, hệ thống nông nghiệp,
 • Hệ thống trồng trọt, hệ thống cây trồng. 

Chương 2: Vai trò nông nghiệp và các loại hệ thống nông nghiệp

 • Vai trò của nông nghiệp và sự phát triển xã hội những mô hình về nông nghiệp
 • Lịch sử nông nghiệp thế giới.
 • Các loại hệ thống nông nghiệp

Chương 3: Tổng quan nghiên cứu - phát triển hệ thống nông nghiệp

Chương 4: Lựa chọn khu vực và điểm nghiên cứu hệ thống nông nghiệp

 • Nguyên tắc lựa chọn khu vực/vùng/điểm nghiên cứu
 • Các chỉ tiêu của sự lựa chọn khu vực phụ và điểm nghiên cứu
 • Những thông tin cần thiết khi lựa chọn vùng và điểm nghiên cứu 
 • Tiến trình chọn điểm nghiên cứu

Chương 5: Phân tích mô tả hệ thống nông nghiệp

 • Nội dung phân tích chẩn đoán vùng. 
 • Phương pháp mô tả hệ thống nông nghiệp 

Chương 6: Phát hiện vấn đề hạn chế và khai thác tiềm năng

 • Phát hiện các hạn chế và tiềm năng trong HTNH
 • Phân tích các hạn chế
 • Đánh giá các tiềm năng của HTNN

Chương 7: Nghiên cứu - thử nghiệm đồng ruộng

 • Lập kế hoạch nghiên cứu - thử nghiệm
 • Phân tích sơ bộ các thử nghiệm đồng ruộng
 • Dự kiến các chỉ tiêu kỹ thuật cho cải tiến
 • Nội dung của hoạt động nghiên cứu và các phương pháp TNĐR
 • Thử nghiệm đồng ruộng

Chương 8: Chuyển giao và mở rộng kết quả nghiên cứu - phát triển hệ thống nông nghiệp 

 • Lập kế hoạch chuyển giao trong nghiên cứu và phát triển HTNN
 • Chuyển giao kết quả nghiên cứu trong HTNN

Trên đây là giáo trình hệ thống nông nghiệp, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình hệ thống nông nghiệp PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook