Giáo trình chọn tạo giống cây trồng PDF

Download Giáo trình chọn tạo giống cây trồng .PDF ✓ Full Giáo trình chọn giống cây trồng - PGS. TS. Vũ Đình Hoà, Đại học Nông nghiệp Hà Nội ✓ Giáo trình môn giống cây trồng ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình miễn phí link Google Drive

Giáo trình chọn tạo giống cây trồng - ViecLamVui

Tải Giáo trình chọn giống cây trồng - PGS. TS. Vũ Đình Hoà

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
Tác giả
 • PGS. TS. Vũ Đình Hoà (Chủ biên)
 • PGS. TS. Vũ Văn Liết
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Hoan
Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tắt

Với những phát triển mới trong chọn tạo giống cây trồng trên thế giới và Việt Nam, chẳng hạn như các giống ưu thế lai, những tiến bộ trong kỹ thuật di truyền, vi nhân hàng loại trong điều kiện in vitro, ... cuốn giáo trình này cung cấp cho sinh viên đại học và sau đại học ngành chọn giống cây trồng, nông nghiệp, làm vườn những nguyên lý và kiến thức cập nhật cơ bản của chọn giống thực vật dựa trên kiến thức di truyền ứng dụng và những ngành khoa học liên quan.

Về cơ bản, cuốn giáo trình cập nhật thêm nhiều kiến thức của chọn giống so với các giáo trình biên soạn trước đây. Vì vậy, để tiếp thu tốt nội dung của giáo trình sinh viên phải có cơ sở về thực vật học, di truyền, các kiến thức sinh học, thống kê và trồng trọt đại cương. 

Cuốn giáo trình gồm 14 chương chia làm 3 phần:

 • Phần đầu (Chương 1 – 4) giới thiệu những kiến thức nhập môn làm nền tảng cho chọn tạo giống. Đó là: lịch sử của tiến hóa cây trồng, quá trình chọn giống, vai trò và xu thế của chọn giống trong sản xuất nông nghiệp, nguồn gen trong chọn giống, các nguyên lý sinh sản, di truyền, đặc biệt di truyền số lượng.
 • Phần II (Chương 5- 12) trình bày các phương pháp chọn tạo giống cơ bản, đặc thù đối với phương thức sinh sản: tự thụ phấn, giao phấn và sinh sản vô tính, đột biến, đa bội thể, lai xa và ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống.
 • Phần III (Chương 13 và 14) cung cấp cho sinh viên những nguyên lý liên quan tới công nhận giống, duy trì và sản xuất giống.
Mục lục
 • Chương 1. Chọn giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp
 • Chương 2: Nguồn gen thực vật trong chọn giống cây trồng
 • Chương 3. Phương thức sinh sản, tính tự bất hợp và bất dục đực ở thực vật
 • Chương 4: Di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng
 • Chương 5: Phương pháp lai và chọn lọc ở cây tự thụ phấn
 • Chương 6: Phương pháp chọn lọc ở cây giao phấn
 • Chương 7: Chọn giống ở cây sinh sản vô tính
 • Chương 8: Chọn tạo giống bằng phương pháp đột biến
 • Chương 9. Ứng dụng đa bội thể và đơn bội thể trong chọn giống
 • Chương 10: Lai xa
 • Chương 11. Tạo giống lai
 • Chương 12: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng
 • Chương 13. Khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng
 • Chương 14: Sản xuất hạt giống

➽➽➽ Xem thêm tài liệu khác môn học giống cây trồng:

Download Giáo trình chọn tạo giống cây trồng .PDF ✓ Full Giáo trình chọn giống cây trồng - PGS. TS. Vũ Đình Hoà, Đại học Nông nghiệp Hà Nội ✓ Giáo trình môn giống cây trồng ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình miễn phí link Google Drive

Trên đây là full giáo trình chọn tạo giống cây trồng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhChonTaoGiongCayTrong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay