Logo

Giáo trình bảo quản nông sản PDF

Lượt xem: 186
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình bảo quản nông sản .PDF ✓ Giáo trình bảo quản nông sản sau thu hoạch ✓ Trọn bộ Giáo trình bảo quản nông sản - ThS. Nguyễn Mạnh Khải ✓ Giáo trình bảo quản nông sản đào tạo Cao đẳng, Trung cấp ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình online không mất phí

Giáo trình bảo quản nông sản - ViecLamVui

Tải Giáo trình bảo quản nông sản PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH BẢO QUẢN NÔNG SẢN
Tác giả ThS. Nguyễn Mạnh Khải
Năm xuất bản  2006
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Giáo dục
Tóm tắt

Tổn thất sau thu hoạch xuất hiện ở tất cả các quá trình sau thu hoạch như: chăm sóc sau thu hoạch, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, bao gói, phân phối... Do đó nghiên cứu các quá trình sau thu hoạch nông sản, đặc biệt là quá trình bảo quản nông sản để tiến tới hạn chế tổn thất sau thu hoạch là một vấn đề cấp thiết.

Giáo trình "Bảo quản nông sản" ra đời sẽ đóng góp một phần vào những cố gắng nói trên. Trong giáo trình, ngoài một số vấn đề chung được trình bày trong phần Mở đầu, các vấn đề chính được đề cập là:

 • Tổn thất sau thu hoạch;
 • Đặc điểm của nông sản, thực phẩm;
 • Môi trường bảo quản;
 • Bao gói và lưu kho;
 • Các nguyên lý và phương pháp bảo quản;
 • Quản lý chất lượng nông sản.

Với các thông tin trong giáo trình, học sinh các trường trung cấp, dạy nghề nông nghiệp nói chung và công nghệ thực phẩm nói riêng có thể tham khảo cho chuyên môn của mình. Nông dân, nhà chế biến, nhà bảo quản và người tiêu dùng nông sản, thực phẩm có thể tìm thấy các thông tin bổ ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của mình.

Mục lục
 • Mở đầu: Các vấn đề chung
 • Chương I: Tổn thất nông sản sau thu hoạch
 • Chương II: Đặc điểm của nông sản
 • Chương III: Tính chất vật lý và nhiệt của khối hạt nông sản
 • Chương IV: Sinh lý và hoá sinh của nông sản sau thu hoạch
 • Chương V: Môi trường bảo quản nông sản
 • Chương VI: Sinh vật hại nông sản
 • Chương VII: Thu hoạch, vận chuyển và bao gói nông sản, thực phẩm
 • Chương VIII: Kho bảo quản nông sản
 • Chương IX: Nguyên lý và phương pháp bảo quản nông sản
 • Chương X: Bảo quản nông sản
 • Chương XI: Quản lý chất lượng nông sản
Download Giáo trình bảo quản nông sản .PDF ✓ Giáo trình bảo quản nông sản sau thu hoạch ✓ Trọn bộ Giáo trình bảo quản nông sản - ThS. Nguyễn Mạnh Khải ✓ Giáo trình bảo quản nông sản đào tạo Cao đẳng, Trung cấp ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình online không mất phí

Trên đây là full Giáo trình bảo quản nông sản file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhBaoQuanNongSan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp trên ViecLamVui