Giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh PDF

Download Giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh .PDF ✓ Giáo trình môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh ✓ Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Lê Văn Sự ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh - ViecLamVui


Tải Giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
Tác giả Lê Văn Sự
Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn hoá thông tin
Tóm tắt

Giáo trình dành cho các bạn sinh viên đang theo học tiếng Anh tại các trường sư phạm và những ai sẽ tham gia giảng dạy tiếng Anh. Giáo trình gồm 30 bài học chú trong vào các trọng tâm:

 • Lịch sử các phương pháp giảng dạy khác nhau, ưu và khuyết điểm của chúng (Giáo học pháp đại cương).
 • Sự hiểu biết về các phương pháp dạy 04 kỹ năng ngôn ngữ (Giáo học pháp bộ môn).
 • Các kỹ năng cần thiết cho nghề dạy học.

Mỗi bài tập trong giáo trình sẽ chú trọng vào một lĩnh vực khác nhau của giáo học pháp và bao quát một phạm vi rộng các kỹ năng và kỹ xảo dạy học nhằm phát triển việc nghe, nói, phát âm, đọc, viết và dịch. Ngoài ra các kỹ năng sử dụng học cụ, tài liệu, kỹ năng soạn bài dạy, bài kiểm tra, quản lý lớp và đánh giá giảng dạy cũng xuất hiện trong các bài học. 

Mục lục
 • Bài 1: Những ý kiến về ngôn ngữ và việc học ngôn ngữ
 • Bài 2: Một số nguyên tắc cơ bản của việc giảng dạy ngôn ngữ
 • Bài 3: Lịch sử của các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ (phần 1)
 • Bài 4: Lịch sử của các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ (phần 2)
 • Bài 5: Dạy nghe I
 • Bài 6: Dạy nghe II
 • Bài 7: Dạy nghe III
 • Bài 8: Dạy nói/hội thoại I
 • Bài 9: Dạy nói/hội thoại II
 • Bài 10: Dạy nói/hội thoại III
 • Bài 11: Dạy cách phát âm
 • Bài 12: Phân tích những đối lập trong việc giảng dạy ngôn ngữ
 • Bài 13: Dạy từ vựng
 • Bài 14: Dạy ngữ pháp I
 • Bài 15: Dạy ngữ pháp II
 • Bài 16: Dạy đọc I
 • Bài 17: Dạy đọc II
 • Bài 18: Dạy đọc III
 • Bài 19: Dạy viết I
 • Bài 20: Dạy viết II
 • Bài 21: Dạy dịch thuật
 • Bài 22: Dạy tích hợp các kỹ năng
 • Bài 23: Kiểm tra lớp học I
 • Bài 24: Kiểm tra lớp học II
 • Bài 25: Dạy học
 • Bài 26: Một số kỹ thuật dạy học
 • Bài 27: Sử dụng sách giáo khoa
 • Bài 28: Những việc nên làm và không nên làm
 • Bài 29: Xây dựng nội dung giáo án. Đánh giá giảng dạy
 • Bài 30: Xây dựng dàn ý của một giáo án đọc hiểu

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về phương pháp giảng dạy tiếng anh:

Trên đây là tài liệu giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhPhuongPhapGiangDayTiengAnh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm ngoại ngữ. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm ngoại ngữ, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook