Đề thi HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF kèm file nghe bộ đề luyện thi tiếng Trung

Download đề thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 PDF kèm file nghe có đáp án ✓Bộ đề luyện thi tiếng Trung có đáp án ✓ Đề thi HSK sơ cấp, đọc hiểu, trung cấp, cao cấp ✓ File PDF, MP3 ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

đề thi HSK


Tải đề thi HSK 1 PDF kèm file nghe

File tài liệu tổng hợp 12 bộ đề thi HSK 1 file PDF kèm file nghe có đáp án, bộ đề thi thử HSK 1 này rất sát đề thi thật, giúp bạn bạn ôn thi, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Trung HSK 1 sắp đến đạt điểm cao.

Cấu trúc đề thi HSK 1 sẽ gồm có 2 phần:

 • Phần nghe gồm 20 câu hỏi chia làm 4 phần, mỗi phần 5 câu và thời gian làm bài là 15 phút. Số điểm 100 
 • Phần đọc gồm 20 câu hỏi chia làm 4 phần, mỗi phần 5 câu và thời gian làm bài khoảng 17 phút. Số điểm 100.

Thời gian diễn ra bài thi trong khoảng 40 phút, có 3 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân. Số điểm đỗ HSK 1 là 120 điểm, thí sinh vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 1 có thể hiểu và sử dụng một số từ và câu tiếng Trung đơn giản, đáp ứng nhu cầu giao tiếp và có khả năng học tiếp tiếng Trung

XEM TRƯỚC 1 ĐỀ THI

TẢI FULL 12 BỘ ĐỀ THI

Download ngay

Tải đề thi HSK 2 PDF kèm file nghe

File tài liệu tổng hợp 12 bộ đề thi HSK 2 file PDF kèm file nghe có đáp án, bộ đề thi thử HSK 2 này rất sát đề thi thật, giúp bạn bạn ôn thi, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Trung HSK 2 sắp đến đạt điểm cao.

Cấu trúc đề thi HSK 2 sẽ gồm có 60 câu hỏi, được chia làm 2 phần:

 • Phần nghe gồm 35 câu hỏi chia làm 4 phần, phần 1-3 có 10 câu, phần 4-5 môi phần có 5 câu và thời gian làm bài là 25 phút. Số điểm tối đa 100. 
 • Phần đọc gồm 25 câu hỏi chia làm 4 phần, phần 1-3 mỗi phần 5 câu, phần 4 có 10  câu và thời gian làm bài khoảng 22 phút. Số điểm tối đa 100.

Thời gian diễn ra bài thi trong khoảng 50 phút, có 3 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân. Số điểm đỗ HSK 2 là 120 điểm, thí sinh vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 2 có thể hiểu và sử tiếng Trung làm các công việc đơn giản và các chủ thể quen thuộc hàng ngày.

XEM TRƯỚC 1 ĐỀ THI

TẢI FULL 12 BỘ ĐỀ THI

>> Tải đề thi HSK 2 PDF kèm file nghe

Tải đề thi HSK 3 PDF kèm file nghe

File tài liệu tổng hợp 14 bộ đề thi HSK 3 file PDF kèm file nghe có đáp án, bộ đề thi thử HSK 3 này rất sát đề thi thật, giúp bạn bạn ôn thi, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Trung HSK 3 sắp đến đạt điểm cao.

Cấu trúc đề thi HSK 3 sẽ gồm có 80 câu hỏi, được chia làm 3 phần:

 • Phần nghe gồm 40 câu, chia làm 4 phần mỗi phần 10 câu, thời gian làm bài là 35 phút. Số điểm tối đa 100. 
 • Phần đọc gồm 30 câu hỏi chia làm 3 phần mỗi phần 10 câu, thời gian làm bài khoảng 30 phút. Số điểm tối đa 100.
 • Phần viết gồm 10 câu chia làm 2 phần, mỗi phần 5 câu, thời gian làm bài khoảng 15 phút. Số điểm tối đa 100.

Thời gian diễn ra bài thi trong khoảng 85 phút, có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân. Số điểm đỗ HSK 3 là 180/300 điểm, thí sinh vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 3 có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, làm việc và khi đi du lịch ở Trung Quốc

XEM TRƯỚC 1 ĐỀ THI

TẢI FULL 14 BỘ ĐỀ THI

>> Tải đề thi HSK 3 PDF kèm file nghe

Tải đề thi HSK 4 PDF kèm file nghe

File tài liệu tổng hợp 12 bộ đề thi HSK 3 file PDF kèm file nghe có đáp án, bộ đề thi thử HSK 4 này rất sát đề thi thật, giúp bạn bạn ôn thi, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Trung HSK 4 sắp đến đạt điểm cao.

Cấu trúc đề thi HSK 4 sẽ gồm có 100 câu hỏi, được chia làm 3 phần:

 • Phần nghe gồm 45 câu, chia làm 3 phần (phần 1 có 10 câu, phần 2 có 15 câu, phần 3 có 20 câu), thời gian làm bài là 30 phút. Số điểm tối đa 100. 
 • Phần đọc gồm 40 câu hỏi chia làm 3 phần (phần 1 có 10 câu, phần 2 có 10 câu, phần 3 có 20 câu) thời gian làm bài 40 phút. Số điểm tối đa 100.
 • Phần viết gồm 15 câu chia làm 2 phần (phần 1= 10 câu/40 điểm, phần 2 = 5 câu/60 điểm), thời gian làm bài khoảng 15 phút. Số điểm tối đa 100.

Thời gian diễn ra bài thi trong khoảng 100 phút, có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân. Số điểm đỗ HSK 4 là 180/300 điểm, thí sinh vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 4 có thể sử dụng tiếng Trung để giao tiếp các chủ đề ở nhiều lĩnh vực hơn, có thể giao tiếp thành thạo với người bản ngữ Trung Quốc

XEM TRƯỚC 1 ĐỀ THI

TẢI FULL 12 BỘ ĐỀ THI

>> Tải đề thi HSK 4 PDF kèm file nghe

Tải đề thi HSK 5 PDF kèm file nghe

File tài liệu tổng hợp 14 bộ đề thi HSK 5 file PDF kèm file nghe có đáp án, bộ đề thi thử HSK 5 này rất sát đề thi thật, giúp bạn bạn ôn thi, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Trung HSK 5 sắp đến đạt điểm cao.

Cấu trúc đề thi HSK 5 sẽ gồm có 100 câu hỏi, được chia làm 3 phần:

 • Phần nghe gồm 45 câu, chia làm 2 phần (phần 1 gồm 20 câu, phần 2 gồm 25 câu) thời gian làm bài là 30 phút. Số điểm tối đa 100. 
 • Phần đọc gồm 45 câu hỏi chia làm 3 phần (phần 1 gồm 15 câu, phần 2 20 câu, phần 3 20 câu) thời gian làm bài khoảng 45 phút. Số điểm tối đa 100.
 • Phần viết gồm 10 câu chia làm 2 phần (phần 1 8 câu, phần 2 2 câu)  thời gian làm bài khoảng 15 phút. Số điểm tối đa 100.

Thời gian diễn ra bài thi trong khoảng 125 phút, có 5 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân. Số điểm đỗ HSK 5 là 180/300 điểm, thí sinh vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 5 có thể đọc báo, tạp chí xem chương trình truyền hình, phim Trung Quốc, ....

XEM TRƯỚC 1 ĐỀ THI

TẢI FULL 14 BỘ ĐỀ THI

>> Tải đề thi HSK 5 PDF kèm file nghe

Tải đề thi HSK 6 PDF kèm file nghe

File tài liệu tổng hợp 11 bộ đề thi HSK 6 file PDF kèm file nghe có đáp án, bộ đề thi thử HSK 6 này rất sát đề thi thật, giúp bạn bạn ôn thi, luyện tập chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Trung HSK 6 sắp đến đạt điểm cao.

Cấu trúc đề thi HSK 6 sẽ gồm có 101 câu hỏi, được chia làm 3 phần:

 • Phần nghe gồm 50 câu, chia làm 3 phần (phần 1 gồm 15 câu, phần 2 gồm 15 câu, phần 3 30 câu) thời gian làm bài là 35 phút. Số điểm tối đa 100. 
 • Phần đọc gồm 50 câu hỏi chia làm 4 phần (phần 1 gồm 10 câu, phần 2 10 câu, phần 3 10, phần 4 20 câu) thời gian làm bài khoảng 50 phút. Số điểm tối đa 100.
 • Phần viết gồm 1 câu  thời gian làm bài khoảng 45 phút. Số điểm tối đa 100.

Thời gian diễn ra bài thi trong khoảng 135 phút, có 6 phút điền vào phiếu trả lời và 5 phút điền thông tin cá nhân. Số điểm đỗ HSK 6 là 180/300 điểm, thí sinh vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 6 có thể dễ dàng hiểu thông tin, nghe, đọc bằng tiếng Trung và diễn đạt thành thạo ý kiến của bạn bằng tiếng Trung dạng văn bản.

XEM TRƯỚC 1 ĐỀ THI

TẢI FULL 11 BỘ ĐỀ THI

>> Tải đề thi HSK 6 PDF kèm file nghe

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu HSK khác: 

Trên đây là đề thi HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF kèm file nghe, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm ngoại ngữ. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm ngoại ngữ, Tài liệu, Đề thi trên ViecLamVui
Đánh giá Đề thi HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF kèm file nghe bộ đề luyện thi tiếng Trung
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook