Logo

Bài giảng tài chính quốc tế

Lượt xem: 484
Ngày đăng: 16/03/2024

Download bài giảng tài chính quốc tế ✓ Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí slide bài giảng tài chính quốc tế link Google Drive

bài giảng tài chính quốc tế

Tải bài giảng tài chính quốc tế

Bài giảng tài chính quốc tế của trường ĐH Thương Mại là tài liệu để học bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán. File tài liệu bài giảng tài chính quốc tế full các chương sau:

  • Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế
  • Chương 2: Thị trường ngoại hối (Forex)
  • Chương 3: Thanh toán quốc tế
  • Chương 4: Đầu tư quốc tế
  • Chương 5: Tín dụng quốc tế
  • Chương 6: Viện trợ phát triển chính thức 
  • Chương 7: Thị trường tài chính quốc tế
  • Chương 8: Thuế quan và liên minh thuế quan 
  • Chương 9: Cán cân thanh toán quốc tế

XEM TRƯỚC 10 TRANG 

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

>> Tham khảo các tài liệu tài chính quốc tế sau đây:

Download bài giảng tài chính quốc tế ✓ Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí slide bài giảng tài chính quốc tế link Google Drive

Trên đây là bài giảng tài chính quốc tế file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Ngân hàng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Ngân hàng trên ViecLamVui