Logo

Slide môi trường và phát triển bền vững

Lượt xem: 541
Ngày đăng: 18/03/2024

Download slide môi trường và phát triển bền vững ✓Bài giảng môi trường và phát triển bền vững ✓Môi trường và sự phát triển bền vững powerpoint  ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

slide môi trường và phát triển bền vững

Tải slide môi trường và phát triển bền vững

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

 

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ Bài giảng môi trường và phát triển bền vững
Tác giả Nguyễn Quốc Phi 
Tóm tắt

Bài giảng môi trường và phát triển bền vững cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường, tìm hiểu mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, nghiên cứu các phương pháp đánh giá sự phát triển bền vững, các chiến lược môi trường toàn cầu, chiến lược về môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Mục lục

Chương 1: Những thách thức về môi trường 

 • Con người và trái đất 
 • Tài nguyên thiên nhiên 
 • Sự bùng nổ dân số
 • Biến đổi khí hậu toàn cầu 
 • Câu hỏi ôn tập 

Chương 2: Môi trường và phát triển 

 • Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
 • Nông nghiệp và môi trường 
 • Công nghiệp hóa và nguồn năng lượng
 • Các vấn đề của toàn cầu hóa
 • Câu hỏi ôn tập 

Chương 3: Những nguyên tắc phát triển bền vững 

 • Cơ sở của phát triển bền vững 
 • Mô hình và nội dung phát triển bền vững 
 • Các mục tiêu của phát triển bền vững 
 • Các chỉ tiêu về phát triển bền vững 
 • Câu hỏi ôn tập 

Chương 4: Đánh giá độ bền vững 

 • Mười tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững
 • Bộ chỉ thị về phát triển bền vững 
 • Các chỉ số đánh giá bền vững môi trường toàn cầu 
 • Các chỉ số bền vững địa phương 

Chương 5: Các chiến lược môi trường toàn cầu 

 • Những áp lực môi trường toàn cầu 
 • Các công ước và thỏa thuận quốc tế về môi trường
 • Các chiến lược về phát triển bền vững trên thế giới 
 • Câu hỏi ôn tập 

Chương 6: Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam 

 • Mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường 
 • Kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam 
 • Những thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam 
 • Câu hỏi ôn tập 

>> Xem thêm các tài liệu môi trường và phát triển bền vững khác: 

Download slide môi trường và phát triển bền vững ✓Bài giảng môi trường và phát triển bền vững ✓Môi trường và sự phát triển bền vững powerpoint ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

Trên đây là slide môi trường và phát triển bền vững, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải trên ViecLamVui