Logo

Giáo trình môi trường và con người PDF

Lượt xem: 1704
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình môi trường và con người PDF ✓Giáo trình môi trường và con người Nguyễn Xuân Cự, Lê Thị Thanh Mai ✓Giáo trình môi trường và con người IUH✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình môi trường và con người

Tải giáo trình môi trường và con người PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình môi trường và con người
Tác giả
Nguyễn Xuân Cự - Nguyễn Thị Phương Loan 
Năm xuất bản 2010
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt

Cuốn giáo trình môi trường và con người được biên soạn theo đề cương đã được Bộ Giáo Dục Và Đào tạo thông qua, đây là tài liệu được dùng giảng dạy nhiều năm tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình được dùng để giảng dạy cho sinh viên các trường đại học không chuyên về môi trường. Giáo trình giúp mọi người hiểu biết về mối quan hệ giữa con người và môi trường để có những hành động tích cực trong khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường. 

Mục lục
 • Chương 1. Một số khái niệm cơ bản
 • Chương 2. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường
 • Chương 3. Dân số và môi trường
 • Chương 4. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người
 • Chương 5. Tài nguyên thiên nhiên
 • Chương 6. Ô nhiễm môi trường
 • Chương 7. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

 

Tải giáo trình môi trường và con người Lê Thị Thanh Mai

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Tải giáo trình môi trường và con người Lê Thị Thanh Mai

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình môi trường và con người
Tác giả
Lê Thị Thanh Mai 
Tóm tắt

Giáo trình môi trường và con người Lê Thị Thanh Mai với nội dung 7 chương trình bày về môi trường và sinh thái, con người, tài nguyên thiên nhiên, dân số, ôi nhiễm môi trường, phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường,.. và sau mỗi 1 chương hoặc 2 chương sẽ có phần câu hỏi ôn tập để người học tự làm ôn tập lại các kiến thức đã được học.

Mục lục

Chương I: Môi trường và sinh thái 

 • Môi trường 
 • Hệ sinh thái 
 • Các yếu tố sinh thái và sự thích nghi của sinh vật 

Chương II: Môi trường và con người 

 • Quá trình tiến hóa của loài người 
 • Các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua
 • Tác động của các yếu tố sinh thái đến con người 
 • Tác động của con người đến sinh quyển 
 • Con người Việt Nam 

Chương III: Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người 

 • Nhu cầu về lương thực thực phẩm 
 • Nhu cầu về năng lượng 
 • Nhu cầu về không gian và lãnh thổ 
 • Công nghiệp hóa và đô thị hóa
 • Các nhu cầu khác của con người 

Chương 4: Dân số và phát triển bền vững 

 • Khái niệm
 • Các quan điểm cơ bản về dân số học 
 • Quá trình dân số 
 • Kết cấu dân số 
 • Phân bố dân cư
 • Nhịp độ tăng dân số
 • Dân số với sự tồn tại và phát triển của xã hội

Chương V: Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên 

 • Khái niệm
 • Tính chất của TNTN hữu hạn 
 • Đánh giá tài nguyên thiên nhiên
 • Tài nguyên sinh học
 • Tài nguyên nước
 • Tài nguyên biển và đại dương
 • Tài nguyên đất 
 • Tài nguyên khoáng sản
 • Nguyên liệu - năng lượng
 • Các nguyên lý cơ bản về sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Chương 6: Ô nhiễm môi trường 

 • Khái niệm 
 • Ô nhiễm môi trường nước
 • Ô nhiễm không khí
 • Ô nhiễm đất
 • Nguy cơ ô nhiễm môi trường hiện nay
 • Một số biện pháp bảo vệ môi trường 

Chương 7: Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường 

 • Khái niệm
 • Các đặc điểm hiện trạng và xu thế
 • Phương hướng và chương trình hành động về bảo vệ môi trường ở quy mô toàn cầu 
 • Khái quát hiện trạng môi trường Việt Nam 1990 - 1997 
 • Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Phụ lục: Dân số và sự phát triển

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu môi trường và con người khác:

Download giáo trình môi trường và con người PDF ✓Giáo trình môi trường và con người Nguyễn Xuân Cự, Lê Thị Thanh Mai ✓Giáo trình môi trường và con người IUH✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình môi trường và con người PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải trên ViecLamVui