Giáo trình kinh tế môi trường PDF

Download giáo trình kinh tế môi trường PDF ✓ Giáo trình kinh tế môi trường Hoàng Xuân Cơ ✓ Giáo trình kinh tế môi trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Nông Nghiệp, TMU ✓ Giáo trình kinh tế môi trường ĐTM ✓ Giáo trình môn kinh tế môi trường ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài tiểu luận kinh tế phát triển link Google Drive.


Giáo trình kinh tế môi trường - PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

Download ngay

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
Tác giả

PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ

Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Giáo Dục
Tóm tắt

Quyền sách giáo trình Kinh tế môi trường được PGS.TS Hoàng Xuân Cơ biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo cũng như nghiên cứu môi trường trong các trường Đại học, Cao Đẳng và các đơn vị nghiên cứu khác. 

Nội dung giáo trình có sự kế thừa từ giáo trình cùng tên do GS. Lê Thạc Cấn, Nguyễn Duy Hồng - giảng viên chính của trường D(ại học Kinh tế Quốc Dân và tác giả biên soạn, đã được viện Đại học Mở Hà Nội in từ năm 1996 làm tài liệu giảng dạy và thu băng phát triên chương trình đào tạo từ xa của Đài tiếng nói Việt Nam. Đề hoàn thành giáo trình này, tác giả đã tham gia nhiều khóa học về kinh tế môi trường trong và ngoài nước. Ngoài sử dụng làm tài liệu giảng dạy ở trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, giáo trình còn được giảng dạy ở trường Đại học Nông Nghiệp I, trường Đại học Đông Đô,...

Mục lục
 • Chương 1: Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường
 • Chương 2: Kinh tế ô nhiễm
 • Chương 3: Kinh tế tài nguyên
 • Chương 4: Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng các vấn đề môi trường
 • Chương 5: Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam 
 • Chương 6: Định giá tài nguyên và tác động môi trường
 • Chương 7: Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thủy sản

 

➤➤➤ Xem thêm tài liệu môn kinh tế môi trường tại:

Trên đây là Giáo trình kinh tế môi trường file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#GiaoTrinhKinhTeMoiTruong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình kinh tế môi trường PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook