Logo

Giáo trình kiểm toán môi trường PDF

Lượt xem: 457
Ngày đăng: 18/03/2024

Download giáo trình kiểm toán môi trường .PDF ✓ Ebook Giáo trình kiểm toán môi trường full chương ✓ Giáo trình kiểm toán môi trường Võ Đình Long ✓ Giáo trình kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh ✓ Tài liệu môn Kiểm toán môi trường ✓ Tải giáo trình online không mất phí

Giáo trình kiểm toán môi trường - ViecLamVui

Giáo trình kiểm toán môi trường Võ Đình Long

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG
Tác giả Võ Đình Long
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản NXB Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Môi trường và sự phát triển kinh tế của các quốc gia luôn có mối quan hệ ngược chiều. Nếu đặt mục tiêu phát triển kinh tế cao thì khả năng phải sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, khả năng xảy ra sự ô nhiễm của các chất thải công nghiệp là rất lớn, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của môi trường và ngược lại. Do đó các quốc gia cũng như nước ta cần phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Chính vì vậy, môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong tiến trình kiểm toán môi trường, cách định lượng chất thải phát tán vào trong môi trường, đưa ra các biện pháp giảm thiểu chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại trong sản xuất. Giáo trình của môn học được biên soạn gồm 10 chương sẽ giúp sinh viên học tập và có một cách nhìn tổng quát những vấn đề cơ bản về kiểm toán môi trường trong các hoạt động ô nhiễm môi trường đồng thời phát triển kinh tế đất nước. Tài liệu là giáo trình giảng dạy cho sinh viên đại học và sau đại học ngành Quản lý môi trường.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về kiểm toán môi trường
 • Chương 2: Quy trình kiểm toán môi trường
 • Chương 3: Các công cụ và kỹ thuật kiểm toán môi trường
 • Chương 4: Kiểm toán môi trường trong hoạt động đánh giá tác động môi trường
 • Chương 5: Kiểm toán hoạt động quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
 • Chương 6: Kiểm toán hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
 • Chương 7: Kiểm toán hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường nước
 • Chương 8: Kiểm toán đa dạng sinh học
 • Chương 9: Kiểm toán Carbon
 • Chương 10: Trình tự xây dựng báo cáo kiểm toán môi trường

Giáo trình kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

➽➽➽ Bấm để tải: Giáo trình kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG
Tác giả Phạm Thị Việt Anh
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt

Từ cuối những năm 80, kiểm toán môi trường đã trở thành một công cụ phổ biến trong các quốc gia phát triển, đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, thương mại ở các nước đang phát triển. Hiện nay, các nguyên lý kiểm toán môi trường không còn chỉ được thực hiện đối với các hoạt động công nghiệp mà ngày càng có thêm nhiêu đề án liên quan đến việc áp dụng các nguyên lý này đối với các chương trình khác nhau trong các cộng đồng, cơ quan, bệnh viện và trường học do lợi ích và mục tiêu đa dạng của kiểm toán môi trường.

Mặt khác, hiện nay khi luật Môi trường Việt Nam đã có qui định về các dự án thuộc diện phải tiến hành ĐTM, thì kiểm toán môi trường càng chứng tỏ là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý môi trường. "Kiểm toán môi trường" là môn học được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục đích của môn học này là trang bị cho các sinh viên chuyên ngành quản lý môi trường - những nhà quản lý môi trường tương lai, những kiến thức cơ bản về kiểm toán môi trường. Giáo trình Kiểm toán Môi trường được biên soạn gồm 03 phần chính nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bao gồm các nội dung:

 • Phương pháp luận kiểm toán hay qui trình kiểm toán.
 • Giải thích các loại hình kiểm toán có thể tiến hành và các dạng kiểm toán.
 • Cung cấp các phương pháp luận, các công cụ và các kỹ năng đế tiến hành các đợt kiểm toán từ xác định phạm vi công việc cho tới lập báo cáo kiểm toán.
Mục lục
 • Chương 1. Tổng quan về kiểm toán môi trường
 • Chương 2. Phương pháp kiểm toán môi trường
 • Chương 3. Quy trình thực hiện kiểm toán chất thải

➽➽➽ Xem thêm tài liệu kiểm toán môi trường khác:

Download giáo trình kiểm toán môi trường .PDF ✓ Ebook Giáo trình kiểm toán môi trường full chương ✓ Giáo trình kiểm toán môi trường Võ Đình Long ✓ Giáo trình kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh ✓ Tài liệu môn Kiểm toán môi trường ✓ Tải giáo trình online không mất phí

Trên đây là Ebook giáo trình kiểm toán môi trường, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKiemToanMoiTruong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải trên ViecLamVui