Logo

Giáo trình văn hóa kinh doanh PDF

Lượt xem: 722
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình văn hóa kinh doanh .PDF ✓ Full sách Giáo trình văn hoá kinh doanh Dương Thị Liễu ✓ Giáo trình văn hoá kinh doanh - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive tại ViecLamVui

Giáo trình văn hoá kinh doanh - ViecLamVui

Tải Giáo trình Văn hoá kinh doanh Dương Thị Liễu PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH VĂN HOÁ KINH DOANH
Tác giả
 • PGS. TS. Dương Thị Liễu (Chủ biên)
 • TS. Trương Thị Nam Thắng
 • TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • ThS. Phạm Hương Thảo
 • ThS. Trần Đức Dũng
 • ThS. Nguyễn Thu Ngà
Năm xuất bản 2011
Nhà xuất bản NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt

Giáo trình môn học Văn hoá kinh doanh trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh.

Giáo trình được xây dựng từ các nguồn: giáo trình về đạo đức kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh của các tác giả có uy tín thuộc các trường đại học lớn trên thế giới; các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế học, văn hoá học, xã hội học, triết học, tâm lý học... trong và ngoài nước về mọi khía cạnh của văn hoá kinh doanh; các công trình khảo sát và tổng kết thành công cũng như thất bại của các doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước... 

Giáo trình Văn hoá kinh doanh được biên soạn thành 05 chương với các nội dung chính như sau:

 • Chương 1: Trình bày kiến thức tổng quan về văn hoá kinh doanh
 • Chương 2: Trình bày các yếu tố cấu thành văn hoá kinh doanh
 • Chương 3: Phân tích sự đa dạng, phong phú của văn hoá kinh doanh quốc tế
 • Chương 4: Phác thảo đời sống văn hoá kinh doanh Việt Nam
 • Chương 5: Tập hợp các tình huống của văn hoá kinh doanh

Nội dung của 05 chương trên được thể hiện bằng các hình thức diễn giải, phân tích kết hợp với các minh hoạ, mô hình, biểu, bảng. Cuối mỗi chương đều có phần tóm lược và câu hỏi ôn tập nhằm giúp người học củng cố lại và phát triển các kiến thức đã học.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về văn hoá kinh doanh
 • Chương 2: Các yếu tố cấu thành văn hoá kinh doanh
 • Chương 3: Văn hoá kinh doanh Việt Nam
 • Chương 4: Văn hoá kinh doanh quốc tế
 • Chương 5: Các tình huống văn hoá kinh doanh 

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về văn hóa kinh doanh:

Download Giáo trình văn hóa kinh doanh .PDF ✓ Full sách Giáo trình văn hoá kinh doanh Dương Thị Liễu ✓ Giáo trình văn hoá kinh doanh - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive tại ViecLamVui

Trên đây là full Giáo trình văn hoá kinh doanh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhVanHoaKinhDoanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui