Logo

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng PDF

Lượt xem: 1630
Ngày đăng: 18/03/2024

Download giáo trình quản trị chuỗi cung ứng PDF ✓ Tài liệu quản trị chuỗi cung ứng Đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp, Đại học Kinh Tế Quốc Dân ✓ Sách quản trị chuỗi cung ứng PDF ✓ Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng quốc tế ✓ Giáo trình quản lý chuỗi cung ứng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn quản trị chuỗi cung ứng link Google Drive.

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng - Đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

NHAN ĐỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
Tác giả Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp
Tóm tắt

Tài liệu quản trị chuỗi cung ứng là tài liệu học tập được biên soạn bởi nhiều tác giả của Khoa Quản Trị Kinh Doanh, tài liệu lưu hành nội bộ cho sinh viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp của Bộ Công Thương.

Tài liệu giúp mang đến cho sinh viên các kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu cùng nhiều cập nhật hữu ích về quản trị chuỗi cung ứng, giúp sinh viên nắm bắt và hiểu rõ hơn về quá trình quản lý và vận hành chuỗi kinh tế trong thời hiện đại. 

Mục lục

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI GIỚI THIỆU

Chương 1: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng

Chương 2: Quy trình chuỗi cung ứng: Hoạch định và thu mua

Chương 3: Quy trình chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối

Chương 4: Quản trị Logistics trong chuỗi cung ứng

Chương 5: Quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng

Chương 6: Quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng

Chương 7: Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

>> Xem thêm các tài liệu môn quản trị chuỗi cung ứng tại đây:

Download giáo trình quản trị chuỗi cung ứng PDF ✓ Tài liệu quản trị chuỗi cung ứng Đại học Kinh Tế, Đại học Kinh Tế Quốc Dân ✓ Sách quản trị chuỗi cung ứng PDF ✓ Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng quốc tế ✓ Giáo trình quản lý chuỗi cung ứng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn quản trị chuỗi cung ứng link Google Drive.

Trên đây là giáo trình quản trị chuỗi cung ứng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuanTriChuoiCungUng #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui