Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại PDF

Download Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại .PDF ✓ Full Giáo trình Kinh doanh quốc tế hiện đại - Global Business Today 8th Edition, bản tiếng Việt ✓ Ebook Kinh doanh quốc tế hiện đại UEH - Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình link Google Drive miễn phí

Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại - ViecLamVui


Tải Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ

GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI

(GLOBAL BUSINESS TODAY 8th)

Tác giả Charles W. L. Hill
Biên dịch
 • Ngô Thị Ngọc Huyền
 • Trần Hồng Hải
 • Quách Thị Bửu Châu
 • Tạ Thị Mỹ Linh
 • Đinh Thị Thu Oanh
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Lê Tấn Bửu
 • Nguyễn Kim Thảo
 • Nguyễn Thị Hồng Thu
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Triệu Hồng Cẩm
 • Trương Thị Minh Lý
Năm xuất bản 2015
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM
Tóm tắt

Đây là phiên bản toàn cầu mới nhất (in lần thứ 8) của sách Global Business Today giới thiệu đến độc giả Việt Nam. Với khung lý thuyết hiện đại, sách đã bao quát toàn bộ các nội dung về kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho nhà quản trị kinh doanh quốc tế nhận thức đầy đủ những đặc điểm và diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu để điều chỉnh các hành vi quản trị, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thích nghi một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vào tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu ngày nay. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cập nhật rất sinh động các tình huống nghiên cứu điển hình để giúp người đọc thấu hiểu sâu sắc hơn những nội dung lý thuyết và qua đó biết cách vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.

Mục lục

Phần I. Giới thiệu và tổng quan

 • Chương 1: Toàn cầu hoá
 • Chương 2: Những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị

Phần II. Sự khác biệt của quốc gia

 • Chương 3: Kinh tế chính trị và phát triển kinh tế
 • Chương 4: Những khác biệt về văn hoá
 • Chương 5: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế

Phần III. Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu

 • Chương 6: Học thuyết thương mại quốc tế
 • Chương 7: Kinh tế chính trị của thương mại quốc tế
 • Chương 8: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • Chương 9: Hội nhập kinh tế khu vực

Phần IV. Hệ thống tiền tệ toàn cầu

 • Chương 10: Thị trường ngoại hối
 • Chương 11: Hệ thống tiền tệ quốc tế

Phần V. Chiến lược kinh doanh quốc tế

 • Chương 12: Chiến lược kinh doanh quốc tế
 • Chương 13: Thâm nhập thị trường nước ngoài

Phần VI. Các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

 • Chương 14: Xuất khẩu, nhập khẩu và thương mại đối lưu
 • Chương 15: Sản xuất toàn cầu, thuê ngoài và hậu cần
 • Chương 16: Marketing toàn cầu và nghiên cứu và phát triển
 • Chương 17: Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Trên đây là full Ebook Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKinhDoanhQuocTeHienDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm Kinh Doanh, Tài liệu, Giáo Trình, Sách tham khảo trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook