Logo

Giáo trình khoa học quản lý PDF

Lượt xem: 928
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình khoa học quản lý PDF ✓ Giáo trình khoa học quản lý HUBT, Học Viện Tài Chính, Đại học Kinh Tế Quốc Dân ✓ Giáo trình môn khoa học quản lý ✓ Tài liệu môn khoa học quản lý ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn học khoa học quản lý link Google Drive.

Giáo trình khoa học quản lý PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ HUBT - THS. PHẠM QUANG LÊ

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ 1
Tác giả
  • KS.THS. Phạm Quang Lê
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Tóm tắt

Giáo trình Khoa học quản lý vận dụng vào quản lý doanh nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên và các nhà quản lý doanh nghiệp những kiến thức cơ bản nhập môn về khoa học quản lý, trong đó đề cập sâu hơn về quản lý hoạt động kinh doanh. Đây là môn học cơ sở để từ đó tiếp thu các nội dung quản lý cụ thể qua các bài giảng khác. 

Mục lục
  • Chương 1: Khái niệm quản lý và quản lý kinh doanh
  • Chương 2: Tổng quan về lý thuyết quản lý
  • Chương 3: Các chức năng quản lý kinh doanh
  • Chương 4: Các nguyên tắc, phương pháp quản lý và văn hóa doanh nghiệp

>> Xem thêm các tài liệu khoa học quản lý khác:

Download giáo trình khoa học quản lý PDF ✓ Giáo trình khoa học quản lý HUBT, Học Viện Tài Chính, Đại học Kinh Tế Quốc Dân ✓ Giáo trình môn khoa học quản lý ✓ Tài liệu môn khoa học quản lý ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn học khoa học quản lý link Google Drive.

Trên đây là giáo trình khoa học quản lý PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKhoaHocQuanLy #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui