Giáo trình kiểm toán tài chính PDF

Download giáo trình kiểm toán tài chính ✓ Giáo trình kiểm toán tài chính Kinh tế quốc dân (NEU) ✓ Giáo trình kiểm toán tài chính Nguyễn Quang Quynh ✓ Ebook Giáo trình kiểm toán tài chính full chương ✓ Sách kiểm toán tài chính ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Giáo trình kiểm toán tài chính - ViecLamVui


Tải giáo trình kiểm toán tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

➽➽➽ Bấm để tải: Giáo trình kiểm toán tài chính PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
Tác giả

GS. TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS. TS. Ngô Trí Tuệ

Năm xuất bản 2012 (Tái bản lần thứ ba)
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt

Giáo trình trình bày kiến thức nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán lĩnh vực kiểm toán tài chính. Giáo trình gồm 02 phần: Tổng quan về kiểm toán tài chính và Kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Việc phân chia các chương theo từng phần giúp giáo trình tiện lợi trong việc giảng dạy và học tập.

Giáo trình kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán và được tái bản sau thẩm định của Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mục lục

Phần thứ nhất. Tổng quan về kiểm toán tài chính

 • Chương 1: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán
 • Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính
 • Chương 3: Bằng chứng kiểm toán
 • Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Chương 5: Xây dựng kế hoạch kiểm toán
 • Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán
 • Chương 7: Kết thúc kiểm toán
 • Chương 8: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

Phần thứ hai. Kiểm toán trên các chu trình và khoản mục chủ yếu

 • Chương 9: Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền
 • Chương 10: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán
 • Chương 11: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho
 • Chương 12: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên
 • Chương 13: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 • Chương 14: Kiểm toán chu trình tiếp nhận - hoàn trả vốn
 • Chương 15: Kiểm toán tiền
 • Chương 16: Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Chương 17: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
 • Chương 18: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu kiểm toán tài chính khác:

Trên đây là Giáo trình kiểm toán tài chính PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKiemToanTaiChinh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Kiểm toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Kiểm toán, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình kiểm toán tài chính PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook