Logo

Slide an toàn thông tin

Lượt xem: 181
Ngày đăng: 17/03/2024

Download câu hỏi trắc nghiệm an toàn thông tin PDF ✓Slide an toàn thông tin chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 ✓Slide thuyết trình an toàn thông tin ✓Slide bài giảng môn an toàn thông tin ✓ Bài giảng an toàn thông tin ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Slide an toàn thông tin

Tải Slide an toàn thông tin

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Slide an toàn thông tin
Tóm tắt

Slide an toàn thông tin là tài liệu để giảng dạy, học tập môn an toàn thông tin dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc những chuyên ngành có liên quan. 

An toàn thông tin có mục đích ngăn chặn các hành động xâm phạm máy tính hay các thông tin một cách phạm pháp; thiết lập chính sách và các chức năng của hệ thống an toàn nhằm giảm nguy cơ bị tấn công.

Nội dung slide bài giảng môn an toàn thông tin gồm có 6 chương trình bày các vấn đề cơ bản về an toàn thông tin, mật mã học, các hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai, hàm băm một chiều và các thuật giải chữ ký số, an toàn & bảo mật hệ thống thông tin trên internet.

Mục lục
  • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về an toàn thông tin 
  • Chương 2: Mật mã học
  • Chương 3: Các hệ mật mã khóa bí mật (Secret keys)
  • Chương 4: Hệ mật mã khóa công khai (hệ mật bất đối xứng)
  • Chương 5: Hàm băm một chiều và các thuật giải chữ ký số 
  • Chương 6: An toàn & bảo mật hệ thống thông tin trên internet 

 

Tham khảo thêm cái tài liệu về an toàn thông tin khác

Download câu hỏi trắc nghiệm an toàn thông tin PDF ✓Slide an toàn thông tin chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 ✓Slide thuyết trình an toàn thông tin ✓Slide bài giảng môn an toàn thông tin ✓ Bài giảng an toàn thông tin ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Slide an toàn thông tin, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui