Logo

Download giáo trình Pascal toàn tập PDF

Lượt xem: 1011
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình Pascal toàn tập PDF ✓ Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal toàn tập ✓ Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal ✓ Giáo trình bài tập Pascal ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu Pascal toàn tập link Google Drive.

Download giáo trình Pascal toàn tập PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH BÀI TẬP PASCAL
Tác giả
Đang cập nhật
Năm xuất bản 2004
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu làm quen với công việc lập trình, chúng tôi đã biên soạn bộ Giáo Trình Bài tập Pascal nhằm giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình, tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin . 

Giáo trình bai gồm rất nhiều bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Các bài tập này được biên soạn dựa trên khung chương trình giảng dạy môn Tin học Đại cương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bổ sung một số bài tập dựa trên cơ sở một số thuật toán chuẩn với các cấu trúc dữ liệu được mở rộng nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp lập trình cho sinh viên. 

Nội dung của giáo trình được chia thành 10 chương. Trong mỗi chương đều có phần tóm tắt lý thuyết, phần bài tập mẫu và cuối cùng là phần bài tập tự giải để bạn đọc tựmình kiểm tra những kiến thức và kinh nghiệm đã học. Trong phần bài tập mẫu, đối với những bài tập khó hoặc có thuật toán phức tạp, chúng tôi thường nêu ra ý tưởng và giải thuật trước khi viết chương trình cài đặt.

Mục lục
 • Lời mở đầu
 • Chương 1: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal
 • Chương 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản - Khai báo hàng, biến, kiễu, biểu thức và câu lệnh
 • Chương 3: Các câu lệnh có cấu trúc
 • Chương 4: Chương trình con: Thủ tục và hàm
 • Chương 5: Dữ liệu kiểu mảng
 • CHương 6: Xâu ký tự
 • Chương 7: Kiểu bản ghi
 • Chương 8: Kiểu file
 • Chương 9: Kiểu con trỏ
 • Chương 10: Đồ họa

>> Xem thêm các tài liệu Pascal khác: 

Download giáo trình Pascal toàn tập PDF ✓ Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal toàn tập ✓ Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal ✓ Giáo trình bài tập Pascal ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu Pascal toàn tập link Google Drive.

Trên đây là giáo trình Pascal toàn tập  PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhPascalToanTap #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui