Logo

Giáo trình mạng máy tính PDF

Lượt xem: 1287
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình mạng máy tính PDF ✓ Giáo trình mạng máy tính và truyền thông ✓ Giáo trình mạng máy tính Đại học Bách Khoa HCMUS, đại học Khoa học Tự Nhiên, đại học Cần Thơ CTU ✓ Giáo trình mạng máy tính Ngô Bá Hùng, Hồ Đắc Phương ✓ Giáo trình mạng máy tính nâng cao - Huỳnh Nguyên Chính ✓ Sách giáo trình mạng máy tính ✓ Giáo trình mạng máy tính căn bản ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu mạng máy tính link Google Drive.

Giáo trình mạng máy tính Đại học Khoa học Tự Nhiên

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL 685 TRANG GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình mạng máy tính Đại học Khoa học Tự Nhiên

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH
Tác giả Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự Nhiên
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự Nhiên
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên các nhàng công nghệ thông tin, khoa học máy tính, an toàn thông tin,... và phục vụ nhu cầu tự nghiên cứu lĩnh vực mạng máy tính của nhiều giáo viên và học sinh tại các trường đại học và phổ thông trên cả nước. 

Nội dung giáo trình mạng máy tính gồm nhiều bài, mỗi bài được phân thành nhiều chương từ các khái niệm cơ bản của mạng máy tính, giới thiệu về mạng máy tính cho đến các lý thuyết nâng cao, giúp học sinh, sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn về hệ thống mạng máy tính. 

Mục lục
 • Giới thiệu 
 • Giáo trình lý thuyết
 • Tài liệu tham khảo
 • Bài 1: Giới thiệu về mạng
 • Bài 2: Mô hình tham chiếu OSI
 • Bài 3: Địa chỉ IP
 • Bài 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng
 • Bài 5: Các kiến trúc và công nghệ mạng LAN
 • Bài 6: Khảo sát các lớp trong mô hình OSI
 • Bài 7: Các dịch vụ mạng cơ sở
 • Bài 8: Giới thiệu và cài đặt Windows Server 2003
 • Bài 9: Active Directory
 • Bài 10: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm

Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL 170 TRANG GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH
Tác giả ThS. Ngô Bá Hùng, Ks. Phạm Thế Phi
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Tóm tắt

Giáo trình mạng máy tính của Đại học Cần Thơ được biên soạn chính bở 2 tác giá là Ths. Ngô Bá Hùng và Ks. Phạm Thế Phí, giáo trình là tài liệu tham khảo quý giá cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin

Nội dung giáo trình được viết khá chi tiết và cặn kẽ giúp sinh viên có thể nắm bắt được cac 1kie61n thức về mạng máy tính, an nình mạng và ứng dụng kiến thức tốt hơn vào công việc thực tiễn. 

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
 • Chương 2: Các thành phần của mạng máy tính
 • Chương 3: Tầng vật lý
 • Chương 4: Tầng liên kế dữ liệu (Data link layer)
 • Chương 5: Mạng nội bộ và lớp con điều khiển tru cập
 • Chương 6: Tầng mạng (Network Layer)
 • Chương 7: Tầng vận chuyển
 • Chương 8: Các ứng dụng mạng

Giáo trình mạng máy tính nâng cao - ThS. Huỳnh Nguyên Chính

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình mạng máy tính nâng cao - ThS. Huỳnh Nguyên Chính

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH
Tác giả Ths. Huỳnh Nguyên Chính
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
Tóm tắt

Tài liệu này được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết của chương trình đào tạo mới (150TC) của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng được các kỹ thuật phổ biến trên hạ tầng mạng. Từ đó, sinh viên có thể tự học các kiến thức chuyên sâu hơn.

Trong tài liệu này, tác giả sử dụng tập lệnh trên thiết bị Cisco làm các ví dụ minh họa cho các công nghệ được trình bày. Qua việc nắm bắt các kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản, sinh viên có thể vận dụng triển khai, cấu hình trên các thiết bị khác.

Mục lục
 • Chương 1: Định tuyến
 • Chương 2: VLAN
 • Chương 3: ACL
 • Chương 4: NAT
 • Chương 5: Các dịch vụ WAN
 • Chương 6: VPN

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu môn mạng máy tinh sau đây:

Download Giáo trình mạng máy tính PDF ✓ Giáo trình mạng máy tính và truyền thông ✓ Giáo trình mạng máy tính Đại học Bách Khoa HCMUS, đại học Khoa học Tự Nhiên, đại học Cần Thơ CTU ✓ Giáo trình mạng máy tính Ngô Bá Hùng, Hồ Đắc Phương ✓ Giáo trình mạng máy tính nâng cao - Huỳnh Nguyên Chính ✓ Sách giáo trình mạng máy tính ✓ Giáo trình mạng máy tính căn bản ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu mạng máy tính link Google Drive.

Trên đây là giáo trình mạng máy tính file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhMangMayTinh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui