Logo

Bài giảng xử lý ảnh PDF, PPT

Lượt xem: 430
Ngày đăng: 17/03/2024

Download slide bài giảng xử lý ảnh ✓ Slide bài giảng môn xử lý ảnh ✓ Tập bài giảng về xử lý ảnh PTIT, Đại học Hàng Hải Việt Nam ✓ Bài giảng xử lý ảnh số - phân tích ảnh ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí slide bài giảng xử lý ảnh link Google Drive.

Bài giảng môn học xử lý ảnh PTIT

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Bài giảng môn học xử lý ảnh PTIT

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG MÔN HỌC XỬ LÝ ẢNH
Tác giả PGS TS Đỗ Năng Toàn - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Tóm tắt Bài giảng môn học xử lý ảnh của tác giả Đỗ Năng Toàn có thể dùng làm giáo trình giảng dạy, học tập cho môn học. Bài giảng được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của tác giả trong nhiều năm tại các khóa Đại học và Cao học của Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội, Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG Hà Nội, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Thái Nguyên, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông,...Bài giảng có thể làm tài liệu  tham khảo sinh viên hệ kỹ sư cử nhân và các bạn quan tâm đến vấn đề nhận dạng và xử lý ảnh. 
Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Nhập môn xử lý ảnh
 • Chương 2: Thu nhận ảnh
 • Chương 3: Xử lý nâng cao chất lượng ảnh
 • Chương 4: Các phương pháp phát hiện biên
 • Chương 5: Phân vùng ảnh
 • Chương 6: Nhận dạng ảnh
 • Chương 7: Nén dữ liệu ảnh
 • Tài liệu tham khảo

 

Bài giảng xử lý ảnh - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Hàng Hải Việt Nam

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Bài giảng xử lý ảnh - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Hàng Hải Việt Nam

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG XỬ LÝ ẢNH
Tác giả Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt

Xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ, là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, kích thích các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đặc biệt là máy tính chuyên dụng riêng cho nó. 

Tập bài giảng xử lý ảnh sau đây ngoài các kiến thức về xử lý ảnh, lý thuyết xử lý ảnh, bài giảng còn bổ sung thêm các đề thi xử lý ảnh nhằm cho sinh viên tham khảo, cung cấp ngân hàng đề thi cho giáo viên và sinh viên có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh số
 • Chương 2: Các kiến thức cơ bản về ảnh số
 • Chương 3: Nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian
 • Chương 4: Nâng cao chất lượng ảnh trong miền tần số
 • Chương 5: Nén ảnh
 • Chương 6: Xử lý hình thái ảnh
 • Chương 7: Phân đoạn ảnh
 • Một số đề thi mẫu

 

Bài giảng xử lý ảnh số - GV Mai Cường Thọ

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Bài giảng xử lý ảnh số - GV Mai Cường Thọ

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG XỬ LÝ ẢNH SỐ
Tác giả Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt

Xử lý ảnh là một ngành khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác. Hiện nay nó đang là một trong những lĩnh lực được quan tâm và đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên hệ kỹ sư, cử nhân ngành Công nghệ Thông tin. Bài giảng này tập trung vào những khái niệm cơ bản của xử lý ảnh và giới hạn vấn đề trong phạm vi 2 – chiều.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề trong xử lý ảnh
 • Chương 2: Thu nhận ảnh và các kỹ thuật tái hiện ảnh
 • Chương 3: Hệ thống xử lý tín hiệu số 2 chiều
 • Chương 4: Các phép biến đổi ảnh
 • Chương 5: Xử lý và nâng cao chất lượng ảnh
 • Chương 6: Phát hiện biên và phân vùng ảnh

 

Slide bài giảng xử lý ảnh số - Phân tích ảnh - Phân vùng ảnh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Slide bài giảng xử lý ảnh số - Phân tích ảnh - Phân vùng ảnh

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG XỬ LÝ ẢNH SỐ - PHÂN TÍCH ẢNH - PHÂN VÙNG ẢNH
Tác giả Nguyễn Linh Giang
Tóm tắt

Slide bài giảng môn học Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh - Phân vùng ảnh là tài liệu học tập, tài liệu tham khảo dành cho kỹ sư Công nghệ thông tin. Slide bài giảng đi từ các kiến thức cơ bản nhất, khái quát các kiến thức về xử lý ảnh ảnh, khái niệm phân vùng ảnh, vùng ảnh,... nhằm xây dựng vững chắc kiến thức cho sinh viên. Bài giảng xử lý ảnh số của tác giả Mai Cường Thọ là tài liệu học tập hữu ích và đầy đủ kiến thức nhất được trình bày dưới dạng slide powerpoint dễ hiểu và ôn tập dễ dàng. 

Mục lục
 • Phân vùng ảnh
 • Vùng ảnh và phân vùng ảnh
 • Phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng
 • Phân vùng ảnh dựa trên miền ảnh

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu xử lý ảnh  khác:

Download slide bài giảng xử lý ảnh ✓ Slide bài giảng môn xử lý ảnh ✓ Tập bài giảng về xử lý ảnh PTIT, Đại học Hàng Hải Việt Nam ✓ Bài giảng xử lý ảnh số - phân tích ảnh ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí slide bài giảng xử lý ảnh link Google Drive.

Trên đây là Bài giảng xử lý ảnh PDF, PPT, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangXuLyAnh #ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui