Tài liệu Entity Framework tiếng Việt PDF

Download tài liệu Entity Framework tiếng Việt .pdf ✓ Tài liệu hướng dẫn lập trình cơ sở dữ liệu Entity Framework ✓ Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh hoạ ✓ Tải miễn phí

Tài liệu Entity Framework tiếng Việt - ViecLamVui


Tải tài liệu Entity Framework tiếng Việt PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 94 TRANG TÀI LIỆU ENTITY FRAMEWORK TIẾNG VIỆT PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK
Nguồn tài liệu Entity Framework Tutorial
Tóm tắt Tài liệu Entity Framework gồm 21 phần hướng dẫn chi tiết và có ví dụ minh hoạ lập trình Entity Framework. Lập trình cơ sở dữ liệu Entity Framework cần thiết cho việc học và tiếp thu các công nghệ phát triển ứng dụng trên .NET Framework.
Mục lục
 • Phần 1 - Giới thiệu
 • Phần 2 – Cài đặt môi trường
 • Phần 3 – Tạo Entity Data Model
 • Phần 4 – Model Browser
 • Phần 5 – DBContext
 • Phần 6 – Entity #1
 • Phần 7 – Entity #2
 • Phần 8 – Các phương pháp phát triển với Entity Framework
 • Phần 9 – Truy vấn với EDM
 • Phần 10 – Lớp DBSet
 • Phần 11 – Lớp DBEntityEntry
 • Phần 12 – Change Tracking trong Entity Framework
 • Phần 13 – Persistence trong Entity Framework
 • Phần 14 – Disconnected Scenario #1
 • Phần 15 – Disconnected Scenario #2
 • Phần 16 – Disconnected Scenario #3
 • Phần 17 – Concurrency trong Entity Framework
 • Phần 18 – Stored Procedure trong Entity Framework
 • Phần 19 – Eager Loading, Lazy Loading và Explicit Loading trong Entity Framework
 • Phần 20 – Thực thi truy vấn Native SQL
 • Phần 21 – Validate Entity

Trên đây là tài liệu Entity Framework tiếng Việt PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#TaiLieuEntityFrameworkTiengViet #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm IT - Phần mềm. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm IT - Phần mềm, Tài liệu trên ViecLamVui
Đánh giá Tài liệu Entity Framework tiếng Việt PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook