Logo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS toàn tập PDF

Lượt xem: 1045
Ngày đăng: 18/03/2024

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS toàn tập ✓ Hướng dẫn sử dụng SPSS 20 PDF chi tiết ✓ Cách sử dụng phần mềm SPSS 20 trong phân tích thống kê, có data thực hành ✓ Tải file hướng dẫn phần mềm SPSS miễn phí tại ViecLamVui

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS toàn tập - ViecLamVui

Tải File hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS toàn tập PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG TÀI LIỆU

TẢI FULL FILE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS TOÀN TẬP

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

TÊN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SPSS
Tác giả Ngô Thông
Số trang 93
Mục lục

1. Đặt vấn đề

2. Quy trình thực hiện NCĐL

3. Nguyên tắc khai báo biến và nhập liệu

4. Giới thiệu phần mềm SPSS

5. Xác định lỗi, làm sạch dữ liệu

6. Thống kê mô tả

7. Lập bảng tổng hợp nhiều biến

8. Câu hỏi nhiều lựa chọn

9. Các bước vẽ biểu đồ

10. Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha

11. Định nghĩa phân tích EFA (Exploratory Factor Analyses)

12. Phân tích tương quan

13. Phương trình hồi quy

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu SPSS khác:

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về phần mềm khác:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS toàn tập ✓ Hướng dẫn sử dụng SPSS 20 PDF chi tiết ✓ Cách sử dụng phần mềm SPSS 20 trong phân tích thống kê, có data thực hành ✓ Tải file hướng dẫn phần mềm SPSS miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là file hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS 20 toàn tập định dạng PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#HuongDanSuDungPhanMemSPSSToanTap #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm IT - Phần mềm. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm IT - Phần mềm trên ViecLamVui