Logo

Giáo trình Laravel PDF

Lượt xem: 559
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình Laravel .PDF ✓ Giáo trình Laravel căn bản ✓ Giáo trình học Laravel từ A đến Z ✓ Tài liệu Laravel tiếng Việt PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Giáo trình Laravel - ViecLamVui

Tải Giáo trình Laravel PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LARAVEL CĂN BẢN
Tác giả Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt Laravel là một PHP framework mới, ra đời vào tháng 04/2011. Ngay khi vừa mới ra mắt thì nó đã được cộng đồng chú ý đến bởi nhiều đặc điểm và tính năng mới như Eloquent ORM, RESTful Controllers,... Từ lúc ra đời đến nay, Laravel đã trải qua rất nhiều bản cập nhật, giáo trình này sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cận với Laravel version 5.3.
Mục lục
 • Bài 1: Laravel là gì? cách cài đặt Laravel
 • Bài 2: Cấu trúc của Laravel (5.3)
 • Bài 3: Route trong Laravel (phần 1)
 • Bài 4: Route trong Laravel (phần 2)
 • Bài 5: Route trong Laravel (phần 3)
 • Bài 6: View Trong Laravel
 • Bài 7: Blade template engine trong Laravel
 • Bài 8: Blade template engine trong Laravel (phần 2)
 • Bài 9: Controller trong Laravel
 • Bài 10: Query Builder trong Laravel
 • Bài 11: Model trong Laravel
 • Bài 12: Eloquent ORM trong Laravel
 • Bài 13: Các mối quan hệ (Relationships) trong Eloquent
 • Bài 14: Collections trong Laravel
 • Bài 15: Schema Buider trong Laravel
 • Bài 16: Migrations trong Laravel
 • Bài 17: Seeding trong Laravel
 • Bài 18: Form Request trong Larvel
 • Bài 19: Upload files trong Laravel
 • Bài 20: Validation trong Laravel
 • Bài 21: Validation trong Laravel (Phần 2)
 • Bài 22: Authentication trong Laravel
 • Bài 23: Authentication trong Laravel (Register)
 • Bài 24: Auththentication trong Laravel (Login, Logout)
 • Bài 25: Middleware trong Laravel
 • Bài 26: Hướng dẫn tích hợp và sử dụng laravel debugbar package
 • Bài 27: Bảy directives hữu dụng trong blade template có thể bạn chưa biết?
 • Bài 28: Ẩn config quan trọng trong chế độ debug Laravel
Download Giáo trình Laravel .PDF ✓ Giáo trình Laravel căn bản ✓ Giáo trình học Laravel từ A đến Z ✓ Tài liệu Laravel tiếng Việt PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là tài liệu giáo trình Laravel tiếng Việt file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhLaravel #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm IT - Phần mềm. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm IT - Phần mềm trên ViecLamVui