Báo cáo môn quản lý dự án phần mềm PPT, PDF

Download báo cáo môn quản lý dự án phần mềm .PPT, .PPTX, .PDF ✓ Mẫu báo cáo môn quản lý dự án phần mềm ✓ Báo cáo bài tập lớn quản lý dự án phần mềm ✓ Slide báo cáo môn quản lý dự án phần mềm chi tiết ✓ Tài liệu tham khảo môn quản lý dự án phần mềm ✓ Tải xuống miễn phí

Báo cáo môn quản lý dự án phần mềm - ViecLamVui

Tải mẫu báo cáo môn quản lý dự án phần mềm

Môn quản lý dự án phần mềm cung cấp kiến thức về các khái niệm trong quản lý dự án công nghệ thông tin đặc biệt là dự án công nghệ phần mềm. Môn học tập trung vào những việc trong quản lý dự án công nghệ phần mềm như cách lập kế hoạch cho dự án, quan sát quá trình phát triển dự án. Thông qua môn học, sinh viên hiểu rõ việc lập kế hoạch cho dự án, vai trò của những người tham gia vào dự án.

Trong quá trình học tập học phần Quản lý dự án phần mềm, việc thực hiện bài tập lớn theo nhóm sẽ là một trong những yêu cầu bắt buộc. Sau đây là mẫu báo cáo bài tập lớn môn Quản lý dự án phần mềm được thực hiện bởi sinh viên khoa CNTT trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Mẫu báo cáo được thực hiện chi tiết hoàn chỉnh với các nội dung:

  • Xác định mục đích và mục tiêu dự án
  • Làm tài liệu phác thảo dự án
  • Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án
  • Kết luận

Thông qua báo cáo môn quản lý dự án phần mềm, sinh viên đã thực hiện được các mục tiêu cần đạt được của môn học này bao gồm:

  • Hiểu được sự cần thiết của việc xác định được mục đích công việc
  • Lập được một hồ sơ ban đầu về dự án
  • Hiểu biết về quan hệ các bên liên quan trong dự án

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Tham khảo thêm các tài liệu quản lý dự án phần mềm khác

Download báo cáo môn quản lý dự án phần mềm .PPT, .PPTX, .PDF ✓ Mẫu báo cáo môn quản lý dự án phần mềm ✓ Báo cáo bài tập lớn quản lý dự án phần mềm ✓ Slide báo cáo môn quản lý dự án phần mềm chi tiết ✓ Tài liệu tham khảo môn quản lý dự án phần mềm ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là mẫu báo cáo môn quản lý dự án phần mềm, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaoCaoMonQuanLyDuAnPhanMem #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm IT - Phần mềm. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm IT - Phần mềm , Tài liệu , Luận văn trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay