Ebook Sinh học phân tử của tế bào PDF

Download Ebook Sinh học phân tử của tế bào .PDF ✓ Full sách Sinh học phân tử của tế bào, bản tiếng Anh ✓ Ebook Molecular Cell Biology PDF 8th ✓ Tải miễn phí sách Sinh học phân tử của tế bào PDF Google Drive tại ViecLamVui

Sinh học phân tử của tế bào PDF - ViecLamVui


Tải Ebook Sinh học phân tử của tế bào PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

 

 

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ MOLECULAR CELL BIOLOGY
Tác giả
 • Harvey Lodish
 • Arnold Berk
 • Chris A.Kaiser
 • Monty Krieger
 • Anthony Bretscher
 • Hidde Ploegh
 • Angelika Amon
 • Kelsey C. Martin
Năm xuất bản 2016 (Eighth Edition)
Nhà xuất bản W. H. Freeman and Company
Tóm tắt

Sinh học phân tử tế bào (Molecular Cell Biology) là một trong những giáo trình hàng đầu dành cho sinh viên đại học và cả những sinh viên đã tốt nghiệp, viết bởi giáo sư Harvey Lodish và các nhà khoa học tầm cỡ thế giới khác.

Sách giới thiệu những thông tin chuyên sâu, cập nhật về cách tế bào sống và hoạt động chức năng ở cấp độ phân tử. Sách tích hợp những khía cạnh quan trọng của sinh học tế bào như: di truyền học, hệ gen học, hoá sinh và sinh học phát triển cùng với nhiều ví dụ trong y học, công nghệ sinh học hay sinh học thực vật.

Sách Sinh học phân tử tế bào cũng góp phần giới thiệu về những phương pháp và kỹ thuật được dùng để tìm ra những kiến thức trong sách, từ đó sinh viên có thể làm chủ các kỹ thuật cần cho những lĩnh vực cụ thể.

Mục lục

Phần I. Cơ sở hoá học và phân tử

 • Phân tử, Tế bào và Sinh vật mẫu 
 • Cơ sở hóa học
 • Cấu trúc và chức năng của protein
 • Nuôi cấy và hình dung tế bào

Phần II. Hệ gen sinh học, gen và quy định gen

 • Cơ chế di truyền phân tử cơ bản
 • Kỹ thuật di truyền phân tử
 • Cấu trúc màng sinh học
 • Gen và nhiễm sắc thể
 • Kiểm soát phiên mã biểu hiện gen
 • Kiểm soát gen sau phiên mã

Phần III. Tổ chức và chức năng tế bào

 • Vận chuyển xuyên màng của các ion và phân tử nhỏ
 • Năng lượng di động
 • Di chuyển protein vào màng và bào quan
 • Lưu lượng dạng hạt, sự tiết và tế bào nội bào
 • Truyền tín hiệu và thụ thể kết hợp với protein G
 • Các con đường tín hiệu điều khiển sự biểu hiện gen
 • Tổ chức và di chuyển của tế bào I: Microfilaments
 • Tổ chức và di chuyển của tế bào II: Các vi ống và các sợi trung gian
 • Chu kỳ tế bào nhân chuẩn

Phần IV. Sự phát triển và biệt hóa của tế bào

 • Tích hợp các tế bào vào mô
 • Tế bào gốc, sự bất đối xứng của tế bào và sự chết của tế bào
 • Tế bào của hệ thần kinh
 • Miễn dịch học
 • Ung thư

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn sinh học phân tử:

Trên đây là full Ebook Sinh học phân tử của tế bào PDF - bản tiếng Anh, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#SinhHocPhanTuCuaTeBaoPDF #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Hóa học, Hóa sinh. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Hóa học, Hóa sinh, Tài liệu, Sách tham khảo trên ViecLamVui
Đánh giá Ebook Sinh học phân tử của tế bào PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook