Giáo trình quá trình và thiết bị truyền khối PDF

Download Giáo trình quá trình và thiết bị truyền khối .PDF ✓ Giáo trình môn học Quá trình thiết bị truyền khối ✓ Tài liệu Quá trình và thiết bị truyền khối học tập, tham khảo ✓ File PDF ✓ Tải online miễn phí

Giáo trình quá trình và thiết bị truyền khối - ViecLamVui

Tải Giáo trình quá trình và thiết bị truyền khối PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI
Tác giả Phạm Đình Đạt
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt Giáo trình bài giảng Quá trình thiết bị truyền khối trình bày những khái niệm chung về truyền khối, quá trình hấp thụ, quá trình hấp phụ, quá trình chưng cất, quá trình trích ly, quá trình sấy. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ hóa thực phẩm.
Mục lục
  • Những kiến thức cơ bản quá trình truyền khối
  • Hấp thu (Hấp thụ)
  • Hấp thu (Hấp thụ) và hấp phụ
  • Hấp phụ và chưng
  • Chưng cất
  • Chưng cất và trích ly
  • Trích ly và kết tinh
  • Sấy khô
Download Giáo trình quá trình và thiết bị truyền khối .PDF ✓ Giáo trình môn học Quá trình thiết bị truyền khối ✓ Tài liệu Quá trình và thiết bị truyền khối học tập, tham khảo ✓ File PDF ✓ Tải online miễn phí

Trên đây là Giáo trình quá trình và thiết bị truyền khối file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuaTrinhVaThietBiTruyenKhoi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Hóa học, Hóa sinh. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Hóa học, Hóa sinh , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay