Sổ tay hàng hải PDF download

Download Sổ tay hàng hải PDF download Full ✓ Ebook sổ tay hàng hải PDF ✓Tải Sổ tay hàng hải Tập 1 ✓ Tải Sổ tay hàng hải Tập 2 ✓ File sổ tay hàng hải PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Sổ tay hàng hải PDF download

Tải Sổ tay hàng hải PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Sổ tay hàng hải
Tác giả Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản  Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải
Tóm tắt

Sổ tay hàng hải được Tiếu Văn Kinh biên soạn căn cứ yêu cầu Chương trình mẫu (Model Courese), theo STCW của IMO cho cấp quản lý và cấp vận hành ngành boong. Cuốn sách này được tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước.

Cuốn Sổ tay hàng hải được bổ sung hàng loạt những kiến thức mới nhất của ngành Hàng Hải Quốc tế và Việt Nam. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các sinh viên ngành hàng hải, các thuyền viên, các kỹ sư, các cấp quản lý và cấp vận hành ngành boong.

Mục lục

Tập 1

 • Lời nói đầu
 • Phần I: Hàng Hải cơ bản
  • Chương 1: Trái đất, toạ độ, phương vị và khoảng cách
  • Chương 2: Hàng Hải suy tính và xác định vị trí
  • Chương 3: Thiên văn Hàng Hải
  • Chương 4: Khí tượng Hàng Hải
  • Chương 5: Thuỷ văn Hàng Hải
 • Phần II: Ấn phẩm Hàng Hải, hải trình, tiêu hàng hải
  • Chương 6: Ấn phẩm hàng hải
  • Chương 7: Hải đồ, hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải
  • Chương 8: Tiêu hàng hải
  • Chương 9: Các tuyến hàng hải và lập hải trình
 • Phần III: Mã hiệu Quốc tế và quy tắc tránh va và trực ca
  • Chương 10: Mã hiệu quốc tế
  • Chương 11: Chấp hành quy tắc phòng ngừa tàu thuyền đâm va trên biển
  • Chương 12: Tổ chức buồng lái và trực ca hàng hải
 • Phần IV: Thiết bị thông tin và thiết bị hàng hải
  • Chương 13: Hệ thống cứu nạn và an toàn hàng hải toàn cầu
  • Chương 14: Hệ thống nhận dạng tự động AIS
  • Chương 15: La bàn từ
  • Chương 16: La bàn con quay
  • Chương 17: Máy đo sâu hồi âm
  • Chương 18: Tốc độ kế
  • Chương 19: Radar hàng hải
  • Chương 20: Thiết bị đồ giải radar tự động - Arpa
  • Chương 21: Hải đồ điện tử
  • Chương 22: Hệ thống định vị toàn cầu - GPS
  • Chương 23: Hệ thống định vị tầm xa Loran-C
  • Chương 24: Hệ thống định vị Decca
 • Phụ lục 1: Chuyển đổi các loại đơn vị
 • Phụ lục 2: Tóm tắt dây, nút và ứng dụng
 • Phụ lục 3: Nội dung kiểm tra của PSC và danh mục kiểm tra theo yêu cầu cơ bản của USCG khi tàu ghé các cảng Mỹ
 • Phụ lục 4: Bảng ABC

Tập 2

 • Phần V: Điều động tàu
  • Chương 25: Các yếu tố ảnh hưởng điều động tàu
  • Chương 26: Neo và Lai dắt
  • Chương 27: Điều động quay đầu, cặp và rời cầu cảng hoặc phao
  • Chương 28: Điều động các loại tàu đặc biệt
  • Chương 29: Điều động tàu trong các tình huống đặc biệt
 • Phần VI: Lý thuyết tàu biển
  • Chương 30: Tàu biển và các thông số chủ yếu
  • Chương 31: Ổn tính của tàu và phương pháp tính toán
  • Chương 32: Tính toán mớn nước của tàu
  • Chương 33: Sức bền thân tàu và sức bền cục bộ
  • Chương 34: Tính nổi tai nạn và ổn tính tai nạn
 • Phần VII: Vận chuyển các loại hàng hoá
  • Chương 35: Đảm bảo chất lượng vận chuyển hàng hoá
  • Chương 36: Vận chuyển hàng nguy hiểm và hàng hoá đặc biệt
  • Chương 37: Vận chuyển hàng hạt rời và hàng rời thể rắn
  • Chương 38: Vận chuyển Container
  • Chương 39: Vận chuyển xô hàng lỏng
 • Phần VIII: Vận tải biển ngoại thương
  • Chương 40: Luật thương mại quốc tế và nghiệp vụ vận tải biển ngoại thương
  • Chương 41: Các quy định của luật pháp quốc tế về vận tải tàu chợ
  • Chương 42: Hợp đồng thuê tàu
  • Chương 43: Cứu hộ trên biển
  • Chương 44: Tổn thất chung
  • Chương 45: Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm của chủ tàu
  • Chương 46: Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự do ô nhiễm biển
  • Chương 47: Bảo hiểm hàng hải
  • Chương 48: Tai nạn, sự cố tàu và khiếu nại hàng hóa
 • Phần IX: Phân cấp, duy trì cấp tàu, quản lý giấy chứng nhận, hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm...
  • Chương 49: Quản lý giấy chứng nhận, tài liệu, ấn phẩm, hồ sơ trên các loại tàu biển chạy quốc tế
  • Chương 50: Phân cấp tàu biển và nội dung kiểm tra duy trì cấp tàu
 • Phụ lục 1: Công ước quốc tế về bắt giữ tàu (1999)
 • Phụ lục 2: Mẫu thư thương mại, kháng cáo, khiếu nại...
 • Phụ lục 3: Ý nghĩa các thuật ngữ viết tắt trong vận tải biển (Shipping Abbreviations)
 • Sách tham khảo
Download Sổ tay hàng hải PDF download Full ✓ Ebook sổ tay hàng hải PDF ✓Tải Sổ tay hàng hải Tập 1 ✓ Tải Sổ tay hàng hải Tập 2 ✓ File sổ tay hàng hải PDF ✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Sổ tay hàng hải PDF download ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Hàng hải. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Hàng hải , Tài liệu , Sách tham khảo trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay