Logo

Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm PDF

Lượt xem: 1290
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm .PDF ✓ Ebook Công nghệ bào chế dược phẩm - Hoàng Minh Châu full chương ✓ Sách Kỹ thuật sản xuất dược phẩm Bộ Y tế ✓ Tài liệu môn Công nghệ sản xuất dược phẩm ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình miễn phí link Google Drive

Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm PDF - ViecLamVui

Tải Ebook Công nghệ bào chế dược phẩm - Hoàng Minh Châu

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
Tác giả
 • PGS. TS. Hoàng Minh Châu (Chủ biên)
 • PGS. TS. Lê Quan Nghiệm
 • TS. Lê Hậu
 • ThS. Nguyễn Nhật Thành
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Giáo dục
Tóm tắt

Giáo trình công nghệ bào chế dược phẩm cung cấp cho học viên những thông tin, kiến thức cơ sở lý thuyết chuyên khoa cốt lõi nhất, kết hợp với thực tế đòi hỏi của ngành dược. Nội dung chính của giáo trình này là công nghệ sản xuất các dạng thuốc. Trước hết, dạng thuốc rắn phân liều và dạng thuốc vô (tiệt) trùng đã được biên soạn.

Giáo trình được biên soạn trong khuôn khổ chương trình khung của Bộ Y tế, có sự trao đổi, hội thảo về chương trình với trường Đại học Dược Hà Nội và tham khảo chương trình của một số trường ở nước ngoài có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu như trường Đại học Mahidol Thái Lan, trường Đại học Paris Sud và trường Đại học Bordeaux II CH Pháp. Giáo trình là tài liệu hữu ích cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên dược, cũng như bạn đọc có nhu cầu quan tâm, tham khảo khác.

Mục lục
 • Chương 1: Đại cương về công nghệ bào chế dược phẩm 
 • Chương 2: Các quá trình công nghệ cơ bản trong công nghệ bào chế dược phẩm
 • Chương 3: Công nghệ bào chế một số dạng thuốc

Tải Ebook Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Bộ Y tế

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

➽➽➽ Bấm để tải: Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Bộ Y tế

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM
Tác giả

Tập 1:

 • PGS. TS. Từ Minh Kóong (Chủ biên)
 • ThS. Nguyễn Văn Hân
 • KS. Nguyễn Việt Hương
 • TS. Nguyễn Đình Luyện
 • PGS. TS. Đỗ Hữu Nghị

Tập 2:

 • PGS. TS. Từ Minh Kóong (Chủ biên)
 • Đàm Thanh Xuân
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Y học
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn với nội dung chính là kỹ thuật sản xuất các nguyên liệu làm thuốc. Nội dung giáo trình được biên soạn thành 02 tập:

 • Tập 1: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hoá dược và chiết xuất dược liệu
 • Tập 2: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp.

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Dược Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Giáo trình được biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Mục lục

Tập 1: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hoá dược và chiết xuất dược liệu

Phần I. Kỹ thuật tổng hợp hoá dược

 • Chương 1: Một số kiến thức chung về công nghiệp hoá dược
 • Chương 2: Nitro hoá
 • Chương 3: Sulfo hoá
 • Chương 4: Halogen hoá
 • Chương 5: Alkyl hoá
 • Chương 6: Acyl hoá
 • Chương 7: Ester hoá
 • Chương 8: Phản ứng thuỷ phân
 • Chương 9: Oxy hoá
 • Chương 10: Khử hoá
 • Chương 11: Diazo hoá
 • Chương 12: Phản ứng ngưng tụ
 • Chương 13: Phản ứng chuyển vị

Phần II. Kỹ thuật chiết xuất dược liệu

 • Chương 14: Một số kiến thức cơ bản về chiết xuất dược liệu
 • Chương 15: Một số quá trình thường gặp ở giai đoạn tinh chế
 • Chương 16: Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu dưới dạng cao thuốc
 • Chương 17: Chiết xuất alcaloid
 • Chương 18: Chiết xuất các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên khác

Tập 2: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp

Phần I. Tổng quan về công nghệ sinh học

 • Chương 1: Giới thiệu về công nghệ sinh học
 • Chương 2: Nguyên liệu cho công nghệ sinh học
 • Chương 3: Kỹ thuật lên men
 • Chương 4: Kỹ thuật sản xuất enzym
 • Chương 5: Sản xuất protein đơn bào
 • Chương 6: Sản xuất các sản phẩm trao đổi chất bậc một dùng trong y học

Phần II. Công nghệ sản xuất kháng sinh

 • Chương 7: Đại cương về kháng sinh
 • Chương 8: Sản xuất kháng sinh nhóm Beta-lactam
 • Chương 9: Sản xuất kháng sinh nhóm Tetracyclin
 • Chương 10: Sản xuất kháng sinh nhóm aminoglycosid
 • Chương 11: Sản xuất kháng sinh nhóm macrolid
 • Chương 12: Sản xuất kháng sinh chống ung thư
 • Chương 13: Sản xuất kháng sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về công nghệ sản xuất dược phẩm:

Download Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm .PDF ✓ Ebook Công nghệ bào chế dược phẩm - Hoàng Minh Châu full chương ✓ Sách Kỹ thuật sản xuất dược phẩm Bộ Y tế ✓ Tài liệu môn Công nghệ sản xuất dược phẩm ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình miễn phí link Google Drive

Trên đây là full Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhCongNgheSanXuatDuocPhamPdf #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Dược sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Dược sĩ trên ViecLamVui