Logo

Trắc nghiệm sinh học tế bào PDF

Lượt xem: 2118
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào PDF ✓ Trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án ✓ Trắc nghiệm sinh học tế bào đại học có đáp án ✓ Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học tế bào ✓ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào ✓ Tải xuống miễn phí.

Trắc nghiệm sinh học tế bào

Tài bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 40 TRANG

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Trắc Nghiệm Sinh Học Tế Bào - Tế Bào Học
Tác giả

Đang cập nhật

Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào với hơn 100 câu hỏi được chia nội dung theo từng phần cụ thể như về: cấu trúc tế bào, nhân, lưới nội chất, ti thể, bộ máy Gôngi của tế bào nhân chuẩn, ... và phía dưới sẽ có phần đáp án. Trắc nghiệm sinh học tế bào là tài liệu để sinh viên ôn thi môn sinh học tế bào. 

Mục lục

 

 • Nội dung 1 & 2: Câu hỏi trắc nghiệm về kích thước và hình dạng tế bào
  • Đáp án 
 • Nội dung 3: Câu hỏi trắc nghiệm về cấu trúc của tế bào nhân sơ 
  • Đáp án 
 • Nội dung 4: Câu hỏi trắc nghiệm về cấu trúc đại thể của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 5: Câu hỏi trắc nghiệm về nhân của tế bào nhân chuẩn 
  • Đáp án 
 • Nội dung 6: Câu hỏi trắc nghiệm về lưới nội chất của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 7: Câu hỏi trắc nghiệm về ribôxôm của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 8: Câu hỏi trắc nghiệm về bộ máy Gôngi của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 9: Câu hỏi trắc nghiệm về ti thể của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 10: Câu hỏi trắc nghiệm về lục lạp của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 11 & 12: Câu hỏi trắc nghiệm về lizôxôm và peroxisome của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 13: Câu hỏi trắc nghiệm về không bào của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 14: Câu hỏi trắc nghiệm về trung thể của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 16: Câu hỏi trắc nghiệm về bộ khung của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 17: Câu hỏi trắc nghiệm về màng sinh chất của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án 
 • Nội dung 18: Câu hỏi trắc nghiệm về cấu trúc ngoài màng sinh chất của tế bào nhân chuẩn
  • Đáp án
 • Nội dung 19: Câu hỏi trắc nghiệm về sự vận chuyển các chất qua màng của tế bào
  • Đáp án 
 • Nội dung 20, 21, 22, 23: Câu hỏi trắc nghiệm về sự phân chia tế bào (phân đôi, chu kì tế bào, nguyên phân, giảm phân)
  • Đáp án

 

>> Tham khảo thêm các giáo trình, sách tài liệu khác:

Download bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào PDF ✓ Trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án ✓ Trắc nghiệm sinh học tế bào đại học có đáp án ✓ Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học tế bào ✓ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là trắc nghiệm sinh học tế bào PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng mẫu hợp đồng trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Dược Phẩm, Công nghệ sinh học. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Dược Phẩm, Công nghệ sinh học trên ViecLamVui