Logo

Giáo trình sinh học đại cương PDF

Lượt xem: 632
Ngày đăng: 16/03/2024

Download giáo trình sinh học đại cương PDF ✓Sinh học đại cương Phạm Thành Hổ pdf ✓ Giáo trình sinh học đại cương Y Hà Nội ✓Giáo trình sinh học đại cương A1✓Giáo trình sinh học đại cương - Nguyễn Như Hiền pdf  ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình sinh học đại cương

Tải giáo trình sinh học đại cương PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình sinh học đại cương
Tác giả
Nguyễn Thị Mai Dung 
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản Đại Học Huế
Tóm tắt

Giáo trình sinh học đại cương là tài liệu giảng dạy và học tập tại trường Đại Học Huế. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức môn sinh học đại cương, nghiên cứu về thế giới sinh vật xung quanh, tìm hiểu các đặc tính và biểu hiện sống đặc thù của sự sống của các sinh vật: cây cỏ, tôm cá, chim thú,... các vi sinh vật

Mục lục
  • Mở đầu. Sinh học đại cương
  • Chương 1. Cơ sở hóa học của sự sống
  • Chương 2. Sinh tổng hợp protein Điều hòa sinh tổng hợp protein
  • Chương 3. Đại cương về cấu trúc và chức năng của tế bào
  • Chương 4. Nhân tế bào
  • Chương 5. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường
  • Chương 6. Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào
  • Chương 7. Sinh học phát triển

➽➽➽ Xem thêm tài liệu sinh học đại cương khác:

Download giáo trình sinh học đại cương PDF ✓Sinh học đại cương Phạm Thành Hổ pdf ✓ Giáo trình sinh học đại cương Y Hà Nội ✓Giáo trình sinh học đại cương A1✓Giáo trình sinh học đại cương - Nguyễn Như Hiền pdf ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình sinh học đại cương PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Dược Phẩm, Công nghệ sinh học. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Dược Phẩm, Công nghệ sinh học trên ViecLamVui