Logo

Bài giảng vi sinh vật đại cương

Lượt xem: 159
Ngày đăng: 15/03/2024

Download bài giảng vi sinh vật đại cương chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓Bài giảng môn vi sinh vật đại cương ✓Bài giảng vi sinh vật học đại cương ✓ File PDF ✓Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng vi sinh vật đại cương

Tải bài giảng vi sinh vật đại cương

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng vi sinh vật đại cương
Tác giả Đào Hồng Hà 
Tóm tắt

Bài giảng vi sinh vật đại cương là tài liệu giảng dạy học tập môn khoa học nghiên cứu về hoạt động sống, nghiên cứu những quy luật chung nhất của các vi sinh vật học gồm vi khuẩn, xạ khuẩn, virus, thể thực khuẩn, nấm, tảo, nguyên sinh động vật,...

Mục lục
  • Chương I. Mở đầu về vi sinh vật học 
  • Chương II: Vi sinh vật nguyên thủy
  • Chương III: Vi sinh nhân thật 
  • Chương IV: Sinh lý học vi sinh vật 
  • Chương V: Ảnh hưởn của các yếu tố môi trường đên sự sinh trưởng của sinh vật 
  • Chương VI: Di truyền học sinh vật
  • Chương VII: Kỹ thuật bảo quản giống vi sinh vật

>> Xem thêm các tài liệu vi sinh vật đại cương khác: 

Download bài giảng vi sinh vật đại cương chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓Bài giảng môn vi sinh vật đại cương ✓Bài giảng vi sinh vật học đại cương ✓File PDF ✓Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng vi sinh vật đại cương, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Dược Phẩm, Công nghệ sinh học. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Dược Phẩm, Công nghệ sinh học trên ViecLamVui