Logo

Ebook Scada Security PDF

Lượt xem: 183
Ngày đăng: 15/03/2024

Download Ebook Scada Security .PDF ✓ Full sách Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems PDF ✓ Tài liệu Cyber security Scada PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Scada Security PDF - ViecLamVui

Tải Ebook Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems
Tác giả
 • Edward J. M. Colbert
 • Alexander Kott
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản Springer
Tóm tắt

Thuật ngữ Hệ thống điều khiển công nghiệp - Industrial Control System (ICS) đề cập đến nhiều hệ thống bao gồm máy tính, thiết bị điện và cơ khí và các quy trình thủ công được giám sát bởi con người; họ thực hiện kiểm soát tự động hoặc tự động một phần thiết bị trong nhà máy sản xuất và hóa chất, tiện ích điện, hệ thống phân phối và vận chuyển của nhiều ngành công nghiệp khác.

Cuốn sách này có một cái nhìn bao quát về an ninh mạng của ICS, từ việc khám phá các loại thành phần, lớp, vùng và hệ thống con của ICS, đến các mối đe dọa và tấn công trên ICS, để phát hiện xâm nhập cụ thể cho ICS, để đánh giá rủi ro và quản trị ICS, tương lai của ICS.

Mục lục
 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Các thành phần của hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 3: Cơ sở hạ tầng không dây trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 4: Công nghệ hoạt động và Công nghệ thông tin trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 5: Các mối đe dọa trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 6: Các cuộc tấn công vào các hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 7: Phân loại an ninh của các hệ thống kiểm soát công nghiệp
 • Chương 8: Rủi ro mạng trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 9: Các chỉ số an ninh trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 10: Nhận thức tình huống trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 11: Phát hiện xâm nhập trong hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 12: Phát hiện xâm nhập vật lý mạng
 • Chương 13: Phương pháp thử nghiệm để nghiên cứu bảo mật hệ thống điều khiển
 • Chương 14: Các chiến lược quản trị và đánh giá cho hệ thống điều khiển công nghiệp
 • Chương 15: Đối phó với các cuộc tấn công vào các hệ thống điều khiển công nghiệp và Hệ thống SCADA
 • Chương 16: Đối phó với công cụ tấn công vào công việc điều khiển hệ thống

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về Scada:

Download Ebook Scada Security .PDF ✓ Full sách Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems PDF ✓ Tài liệu Cyber security Scada PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là full Ebook Scada Security PDF bản tiếng Anh, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ScadaSecurityPdf #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Điện, Điện tử. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Điện, Điện tử trên ViecLamVui