Logo

Bài giảng an toàn điện

Lượt xem: 603
Ngày đăng: 14/03/2024

Download slide bài giảng an toàn điện chương 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Powerpoint an toàn điện ✓Powerpoint về an toàn điện ✓ Bài giảng về an toàn điện ✓File PDF, PPT ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Bài giảng an toàn điện

Tải slide bài giảng an toàn điện

XEM TRƯỚC 8 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng an toàn điện
Tác giả Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Tóm tắt

 Slide bài giảng an toàn điện chương 1, 2, 3, 4, 5 là tài liệu được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, học tập cho sinh viên, trong bài giảng trình bày về các khái niệm cơ bản về an toàn điện, phân tích an toàn trong các mạch điện đơn giản, bảo vệ nối dây trung tính, phân tích an toàn trong mạng điện ba pha, bảo vệ nối đất, ...

Nội dung trình bày

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

 • Hiện tượng dòng điện đi trong đất
 •  Điện áp tiếp xúc
 • Điện áp bước

Chương 2: Phân tích an toàn trong các mạch điện đơn giản 

 • Khái niệm chung 
 • Mạng điện cách điện đối với đất 
 • Mạng điện có một cực hay một pha nối đất 
 • Mạng điện cách điện đối với đất có điện dung lớn

Chương 3: Bảo vệ nối dây trung tính 

 • Khái niệm chung 
 • Mục đích và ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính
 • Phạm vi ứng dụng của bảo vệ nối dây trung tính 
 • Nối đất làm việc và nối đất lặp lại trong bảo vệ nối dây trung tính 
 • Cách thực hiện bảo vệ nối dây trung tính
 • Tính toán bảo vệ nối dây trung tính 

Chương 4. Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha

 • Khái niệm chung 
 • Mạng điện có trung tính cách điện
 • Mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất

Chương 5: Bảo vệ nối đất 

 • Khái niệm chung 
 • Nối đất tập trung 
 • Nối đất mạch vòng
 • Lĩnh vực áp dụng của bảo vệ nối đất 
 • Điện trở nối đất, điện trở suất của đất 
 • Tính toán hệ thống nối đất 

Một số tai nạn về điện trong thực tế

Phân tích sự cố mất an toàn điện

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu an toàn điện khác:

Download slide bài giảng an toàn điện chương 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Powerpoint an toàn điện ✓Powerpoint về an toàn điện ✓ Bài giảng về an toàn điện ✓File PDF, PPT ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng an toàn điện, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Điện, Điện tử. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Điện, Điện tử trên ViecLamVui